Marineblad nr. 7 2020

Marineblad nr. 7 2020
In het novembernummer van het Marineblad onder meer:

Lees hier de columns van:
Overlijden Gijs Rommelse

gijs rommelseIn dit Marineblad staat een boekrecensie, geschreven door dr. Gijs Rommelse. Met leedwezen heeft de redactie kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Gijs op 2 november jl. Het blad was toen al ter perse.
 
Gijs Rommelse was een gedreven historicus, met een speciale interesse voor vroegmoderne maritieme geschiedenis. Sinds vorig jaar was hij Honorary Fellow bij het Centre for English Local History aan de University of Leicester. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan, waaronder artikelen en recensies voor het Marineblad. Hij is 42 jaar geworden.
 logo130 marinebladDit jaar bestaat het Marineblad 130 jaar!
Terwijl de KVMO als vereniging dit jaar al weer 137 jaar bestaat is haar uitgave 'Marineblad' begonnen aan de130ste jaargang.

De oorzaak van dit leeftijdsverschil van 7 jaar: de KVMO is op 10 april 1883 opgericht. Drie jaar later, op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’ (voorloper van de KVMO).

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen. Vandaar dat het aantal jaargangen van het Marineblad 7 jaar 'achterloopt' op het bestaan van de KVMO.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04