Marineblad nr. 2 - 2024

Marineblad nr. 2 - 2024
De nieuwste editie van het Marineblad staat vanaf vandaag online. Hieronder volgt een greep uit de inhoud. Het nummer, alsook de losse artikelen, kunnen in PDF gedownload worden. 

Sinds begin jaren '80 dient het Goalkeeper-snelvuurkanon als close-in weapon system op een groot aantal Nederlandse marineschepen. Defensie overweegt moderne oplossingen, zoals DART. Dit artikel, onder redactie van Ralph Savelsberg, is gebaseerd op de afstudeerscriptie van LTZ3 (TD) Pim van de Koppel, uitgevoerd bij Thales Nederland.

2024 markeert tachtig jaar sinds vrouwen worden toegelaten tot de Nederlandse krijgsmacht. Femke Mientjes van het NIMH baant zich over de historische paden, waarlangs de vertegenwoordiging van vrouwen bij de krijgsmacht kon groeien.

82 jaar later blijft het hoe, wat en waarom van de Slag in de Javazee nog altijd een bron van discussie. Recente revisionistische uitingen over de geschiedschrijving rond deze slag lijken een verkeerd beeld te doen ontstaan. Maritiem historicus Jaap Anten en co-auteur Jan Maarten Doorman houden een aantal van deze uitingen aan het licht. Historicus Caspar Dullemond recenseert een onlangs verschenen publicatie.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) levert in deze editie weer een kijkje in hun collectie militair-historisch materiaal. Ditmaal over de vondst van enkele bijzondere egodocumenten uit de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. We volgen korporaal Henk Koolmees.
 


Verder:

En lees de columns van:

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04