Mei 2015
In het meinummer van het Marineblad speciale aandacht voor de herdenking van Zr. Ms. Adder  op 10 april jl. in Scheveningen. Ook wordt ingezoomd op internationale ontwikkelingen, met een opiniebijdrage over de noodzaak om Defensie te versterken in verband met een naderende perfect storm, een analyse van de twee gezichten van maritieme diplomatie en met een achtergrondartikel over ontwikkelingen in de VS op het gebied van autonome drones. 

In de rubriek 'Op zoek naar de Korpsgeest' beantwoordt GENMAJMARNS b.d. Patrick Cammaert onze vragen over zijn ervaringen met esprit de corps binnen het Korps Mariniers.

LTZ 3 (TD) Hugo Engelbrecht licht zijn scriptie toe in de rubriek 'En mijn scriptie is...' en MAJMARNS Tjarko Leungen vertelt over zijn plaatsing als stafofficier Operaties bij het COMUKAMPHIBFOR in Portsmouth, VK.

Rubriek Verleden-Heden
Download deel 1 en deel 2 van het artikel van MAJMARNS A.C. Lamers 'Zo wijd de wereld strekt' uit het Marineblad van 1965.


Cartoon

werkplanning

Visie van Henk Boomstra op de werkplanning bij Defensie (Uit Marineblad nr. 3, 2015)
Meer in deze categorie: « Maart 2015 Juni 2015 »

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04