September 2015

September 2015
Het septembernummer van het Marineblad besteedt traditiegetrouw aandacht aan de defensiebegroting. Voorzitter KVMO Marc de Natris en hoofdonderhandelaar René Pieters lichten in hun bijdrage ‘Gaat de zon schijnen op zee?' de defensiebegroting 2016 en de gevolgen ervan voor Defensie en de KM toe.

In haar artikel ‘De Nederlandse onderzeebootbestrijding in de eerste fase van de Koude Oorlog’ beschrijft Antoinette Hofman de invloed van internationale maritieme ontwikkelingen in de noordelijke Atlantische Oceaan op de inzet en de bondgenootschappelijke maritieme positie van de KM in de periode 1945-1968.

In de rubriek Marinesteden komt dit keer burgemeester Letty Demmers van Vlissingen aan het woord. Ze geeft aan dat door de strategische ligging aan de Westerschelde de maritieme veiligheid van groot belang is voor Vlissingen.

LTZ 2 (LD) Kady Moerenhout reageert in de rubriek ’10 keer aan het woord’ kort maar krachtig op steekwoorden als ‘Voorbeeld’, ‘Ergernis’ en ‘KVMO’.


KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04