Maart 2016

Maart 2016
Het maartnummer staat in het teken van de Onderzeedienst. In het openingsartikel ‘Een Deltaplan voor Defensie’ wordt door de KVMO-Werkgroep Krachtige Inbreng inzicht gegeven in de vervangingsproblematiek bij Defensie en specifiek de Koninklijke Marine.

Download het Deltaplan voor Defensie.

Voor de nabije toekomst gaat het om de vervanging van vier onderzeeboten, twee multipurpose-fregatten en zes mijnenbestrijdingsvaartuigen. ‘Het is de hoogste tijd voor een meerjarig, kabinetsperiode overstijgend, financieel reddingsplan voor Defensie’, aldus de Werkgroep.

Ook een terugkoppeling van de publieksbijeenkomst ‘Onbekend maakt onbemind?’ van 15 februari jl, georganiseerd door de KVMO en Atlantische Commissie. Tijdens deze avond lichtten diverse sprekers het nut en de noodzaak van onderzeeboten voor Nederland toe.
In de opiniebijdrage ‘Nieuwe onderzeeboten voor Nederland?’ pleit KLTZ Marc de Natris, voorzitter KVMO, voor een andere benadering van het proces van ontwerpen en bouwen van nieuwe onderzeeboten.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Golfoorlog uitbrak. Jaus Muller schrijft over de bijdrage van de Koninklijke Marine tijdens de ‘Operatie Desert Storm’ en blikt terug op de politiek-militaire besluitvorming in de spannende weken die aan de operatie voorafgingen.
Meer in deze categorie: « Februari 2016 Mei 2016 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04