Mei 2016
In dit meinummer verschillende artikelen over de invloed van technologische ontwikkelingen op de verhoudingen in de wereld in het algemeen en op Defensie in het bijzonder.

Alexander Bon waarschuwt in het openingsartikel dat het Westen zijn technologische voorsprong aan het verliezen is aan ex-derde wereldlanden. Deze landen beschikken over defensiebudgetten die ver boven het Europese gemiddelde liggen, waarmee zij hun krijgsmachten uitbreiden en sterk innoveren.

Freek Marchal en Boudewijn Middendorf bestuderen de gevolgen van de inzet van cyber op het internationaal recht en vertalen die gevolgen naar de Koninklijke Marine: ‘... de Koninklijke Marine [zou] er verstandig aan doen om te blijven werken aan het incorporeren van de mogelijkheid van inzet van cybercapaciteit binnen het maritieme domein.’

Sergei Boeke richt zich in zijn column tot de Amerikaanse president Obama. Als concerned citizen vraagt hij Obama eens een hartig woordje met premier Rutte te spreken over de Nederlandse financiele bijdrage aan de NAVO.

In zijn artikel ‘Poetins nieuwe koers’ schrijft Cas Crins dat één van de belangrijkste speerpunten van de Russische marinedoctrine is dat de Russische zeestrijdkrachten het Westen, en in het bijzonder de NAVO, met voldoende conventionele middelen in hun ‘eigen’ wateren moeten kunnen afschrikken.

In de rubriek ‘En mijn scriptie is...’ licht LTZ 3 (TD) Louis Elling zijn onderzoek toe naar nieuw filter voor het vuurleidingssysteem in het kanon. Lees hier zijn scriptie>>
Meer in deze categorie: « Maart 2016 Juni 2016 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04