Juni 2016

Juni 2016
Deze maand in het Marineblad: de introductie van de maritieme gevechtshelikopter NH-90 is niet zonder problemen verlopen. In hun artikel 'Nowhere tot run, Nowhere to hide' beschrijven de auteurs Roy de Ruiter en Martin Mos de capaciteiten van de NH-90 en de ervaringen die ermee de afgelopen vijf jaar zijn opgedaan. Het artikel is een bewerking van het Working Paper NH-90 van hetMaritime Warfare Centre.*

Daniel Turk stelt in zijn opiniebijdrage 'De ‘Black Swan’-klasse: een andere kijk op maritieme macht' dat de discussie in het Verenigd Koninkrijk, naar aanleiding van het in 2012 verschenen rapport Future ‘Black Swan’ Class Sloopof-War: a Group System, voor een klein land als Nederland belangwekkende inzichten kan opleveren.

Veel aandacht in dit nummer voor de maritieme geschiedenis, waaronder twee artikelen over grote zeeslagen. Ten eerste de Slag bij Jutland, op 31 mei 1916, tussen de de Britse Grand Fleet en de Duitse Hochseeflotte. Het was 'de grootste zeeslag uit de geschiedenis', aldus de auteur Jaap Anten. Ten tweede het artikel 'De Nederlands-Engelse zeeoorlogen in de 17e eeuw', door Jaap de Kam. Deze maand is het 350 jaar geleden dat de Vierdaagse Zeeslag, van 11 tot 14 juni 1666, werd uitgevochten. Het werd een overwinning voor de Nederlandse vloot onder leiding van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.

Erwin van Loo beschrijft de korte geschiedenis van Vliegkamp Schellingwoude, gelegen op het (tegenwoordig geheten) Zeeburgereiland bij Amsterdam. In 1916 werd het door de marine in gebruik genomen, de laatste (Duitse) vlucht was in 1944.

* Wilt u het Working Paper als pdf ontvangen? Stuur dan een mail naar

Meer in deze categorie: « Mei 2016 Augustus 2016 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04