Augustus 2016

Augustus 2016
In dit themanummer over duurzame maritieme strategie wordt het standpunt ingenomen dat er sprake is van een klimaatverandering, die niet alleen van invloed is op ons dagelijks leven maar ook op onze maritieme strategie en op onze schepen van de toekomst. In zijn artikel ‘Te wapen tegen klimaatverandering!’ stelt KTZ b.d. Marcel Hendriks Vettehen dat onze nieuwe schepen en onderzeeboten zullen moeten voldoen aan de Operationele EnergieStrategie. Hierin is de ambitie opgenomen dat deze nieuwe eenheden schepen in 2050 70% minder afhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen.

De verwachting is dat klimaatverandering in bepaalde regio’s zal leiden tot langdurige droogte. De verwoestijning van deze gebieden zal grote migratiestromen tot gevolg hebben. In het artikel ‘Societal resilience als centrale factor tegen dreiging’ ziet Agnes Dinkelman een belangrijke rol voor Defensie weggelegd in het samenwerken met social engineers. Zij zouden samen met militairen een vergroeningsproces in Afrika en het Midden-Oosten teweeg moeten zien te brengen en zo de lokale bevolking een toekomstperspectief kunnen bieden.

In het artikel ‘Sea control, betekenis voor de marinevloot’ constateert KLTZ Henk Warnar dat juist in het maritieme domein waar de Koninklijke Marine het meest wordt ingezet, sea control, de KM het hardst is getroffen door de bezuinigingen. Ten behoeve van een duurzaam inzetbare KM pleit hij voor de investering in vier of meer nieuwe M-fregatten.

LTZ3 (TD) Sietske Vredeveldt licht in de rubiek 'En mijn scriptie is...' haar onderzoek 'Analyse van de huidige schokdempende stoelen op de FRISCs' toe.
Meer in deze categorie: « Juni 2016 Oktober 2016 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04