Oktober 2016

Oktober 2016
Traditiegetrouw staat het oktobernummer in het teken van de nieuwe defensiebegroting. In het openingsartikel 'Tussen hoop en vrees' houdt de voorzitter KVMO de defensiebeleidsnota 2017 kritisch tegen het licht. 

In zijn artikel ‘The Beauty or the Beast’ neemt Alexander Bon de Amerikaanse presidentskandidaten onder de loep. Wie er ook gaat winnen, één ding zal zeker zijn: de Verenigde Staten zullen hun handen vol hebben aan de ontwikkelingen rondom de ZuidChinese Zee. De Amerikaanse focus zal dus veel minder op ‘freerider’ Europa zijn gericht. Een signaal dat niet voor het eerst trans-Atlantisch richting Europa is gestuurd maar vooralsnog door onze - en veel Europese - politici voor kennisgeving wordt aangenomen.

In de rubriek ‘Vanuit het buitenland’ geeft KOLMARNS Allard Wagemaker ons een inkijkje in het leven van een defensieattaché in New Delhi. India is een wereldspeler van formaat, met een enorme krijgsmacht en een vitale economie. Geopolitiek van zeer grote waarde voor het Westen maar lonkt de laatste tijd ook steeds opzichtiger naar het Oosten (Rusland en China). Nog een bewijs dat Europa niet meer als het vanzelfsprekende geografische zwaartepunt wordt gezien.

Verder een drietal historische artikelen, waaronder een beschrijving van de vernietiging van de koopvaardijschepen op het Vlie en het platbranden van West-Terschelling door de Engelsen in 1666.

Ook is opgenomen een In Memoriam over KTZ b.d. P.J.S. de Jong. Oud minister-president De Jong was tot aan het einde van zijn even zeer begaan met de Koninklijke Marine en de KVMO.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04