November 2016

November 2016
In dit Marineblad een artikel van prof. dr. Theo Brinkel, bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden (de KVMO Leerstoel), naar aanleiding van de onlangs verschenen Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005. Brinkel concludeert onder andere dat niemand in de toekomst kan kijken. Dat konden we in 2003 niet en dat kunnen we vandaag ook niet. Hij stelt uiterst voorzichtig te zijn met het voornemen bepaalde taken en capaciteiten van de krijgsmacht af te stoten.

VADM b.d. drs. Egmond van Rijn reageert op het themanummer over duurzame maritieme strategie, van augustus 2016. Kort na het uitkomen van het novembernummer is hij helaas overleden.

In het artikel ‘Einde VPD’s?’ schrijft mr. dr. drs. Peter van der Kruit over een initiatiefwetsvoorstel dat de mogelijkheid creëert particuliere beveiligers aan boord van koopvaardijschepen in te zetten. Als extra optie naast de bestaande militaire Vessel Protection Detachements.

Bas Naafs betoogt in zijn artikel ‘Maritiem engagement van Iran’ dat het Westen zijn monopolie in de Perzische Golf aan het verliezen is. China en India investeren flink in de regio waar één van de belangrijkste zeestraten ligt: de Straat van Hormuz. De vorming van een Centraal-Aziatische alliantie ligt voor de hand. De nieuwe ‘vriendschapsrelatie’ tussen Rusland en Turkije zou deze alliantie aanzienlijk kunnen versterken.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04