Februari 2017

Februari 2017
Op 27 februari 2017 is het 75 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. De aanstaande herdenking van deze slag kwam in november jl. in een heel ander daglicht te staan toen bekend werd dat een aantal Nederlandse en Britse oorlogsschepen, die tijdens de slag zijn gezonken, door onbekende oorzaak van hun laatste rustplaats zijn verdwenen. KLTZ (LD) Martin Fink gaat hier in zijn artikel ‘Bescherming van gezonken oorlogsschepen’ in op de juridische status van (oorlogs) zeemansgraven.

In het artikel ‘De Slag in de Javazee die niet plaatsvond’ van Jaap Anten zijn veel paralellen te trekken met de huidige staat van onze Koninklijke Marine. In de jaren tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog is er in de politiek veel gedebatteerd over een vlootwet. Uiteindelijk was er zelfs voor een minimumvloot in de Tweede Kamer geen draagvlak. Het artikel van Anten richt zich op de (te beperkte) inzet van de onderzeeboten tijdens de slag.

In dit nummer ook aandacht voor de Letter of Intent (LOI) die de Nederlandse en Belgische defensieministers op 30 november jl. hebben ondertekend, ten behoeve van de vervanging van de M-fregatten en de mijnenjagers. Het opiniestuk ‘Kansen of gedoe?’ is een reactie op een artikel uit het Algemeen Dagblad, getiteld ‘Nieuw marineschip verdeelt Nederland’. De auteur, voorzitter KVMO, denkt hier anders over, hij ziet vooral kansen.

Een nadere invulling van de LOI speelt ook in het artikel ‘De toekomst van CZSK’ van LTZ1 Welmer Veenstra een belangrijke rol. In het artikel beschrijft hij de strategische functies – militair, diplomatiek en juridisch – van de marine. Met een Span of Maritime Operations-model komt hij tot een alternatieve inrichting en samenstelling van onze vloot. Een vloot, die volgens hem moet bestaan uit Maritime Combat Squadrons en
Maritime Security Squadrons.  Download hier zijn scriptie>>
Meer in deze categorie: Maart 2017 »

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04