Maart 2017

Maart 2017
In dit nummer uiteraard aandacht voor de aanstaande verkiezingen. In het artikel  ‘Defensie in de verkiezingsprogramma’s’, geschreven door onze GOV-werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (DenK-GOV), zijn de partijprogramma’s van tien partijen voor u geanalyseerd en van een conclusie voorzien.

Daarnaast twee bijdragen over het nieuwe concept van de adaptieve krijgsmacht, ook wel total force geheten. P-CZSK SBN Rob Kramer, tevens lid van de stuurgroep die de invoering van het concept monitort en begeleidt, wordt geïnterviewd over de adaptieve Koninklijke Marine. Reserveofficier Hans Steensma benadert het concept vanuit het oogpunt van het reservepersoneel.

De nieuwe columnist van het Marineblad, politicoloog en China-kenner dr. Jonathan Holslag, waarschuwt voor het technologisch achterop raken van Europa ten opzichte van landen als China en Rusland. ‘Meer dan ooit is het belangrijk voor de Europese landen om ervoor te zorgen dat we door onze technologische zwakte militair niet volledig het onderspit delven en niet nog meer naar de pijpen moeten dansen van de grote jongens.’

Voor (oud) LD-marineofficieren is er een nieuwe vereniging opgericht ‘Paulus Clerck’. VOLD L. Brummelaar vertelt in het Marineblad over de aanleiding en over het ‘hoe en wat’ van deze vereniging.
Meer in deze categorie: « Februari 2017 Mei 2017 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04