Mei 2017
Het meinummer opent met een artikel van de voorzitter KVMO over de staat van Defensie, met de veelzeggende titel 'Sorry, 'can't do anymore'. Wat is er nodig om weer een 'can-do' organisatie te worden?

KOLMARNS Poetiray, Deputy Chief of Staff Operations van de Nederlandse Force binnen MINUSMA in Mali. Hij pleit voor een andere benadering door de VN van dit soort complexe vredesoperaties. Zo moet volgens hem de mindset veranderen. 'Landen moeten beseffen dat de eenheden in Mali in gevechtssituaties kunnen belanden. Zij moeten daarom contingenten leveren die als het nodig is niet alleen kunnen, maar ook willen vechten.'

The Brexit saga continues. In zijn column houdt Boeke de Britten een spiegel voor: 'Velen in de EU kunnen moeilijk geloven dat de Britten zo’n spectaculair eigen doelpunt hebben gescoord en kiezen voor de duurste en meest complexe scheiding in de geschiedenis.'

KAPTMARNS Parlevliet beschrijft in zijn artikel de rol van het middenkader bij innovaties. Hij put hierbij uit casus bij CLSK. Hij beantwoordt twee vragen: welke praktijken (practices) van het middenkader dragen bij aan innovatie, en welke invloeden van top management zijn effectief in de stimulering van deze practices?
Het artikel is gebaseerd op zijn thesis 'Reinventing Organizations: Middle Manager Contributions to Contextual Ambidexterity’.

LTZ1 Ooms heeft het verschil van inzet van landen bij de bestrijding van Somalische piraterij onderzocht. Zijn artikel is gebaseerd op zijn masterscriptie ‘Piraterijbestrijding rond Somalië; een casestudy naar de nationale verschillen van inzet (20092011)’.
Meer in deze categorie: « Maart 2017 Juni 2017 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04