Februari 2015
  • Thema: "Gouden Driehoek"
  • Historie: Laatste reis Michiel de Ruyter

Het jaar 2015 is niet begonnen zoals veel mensen zich hadden voorgesteld. De terreuraanslagen in Parijs en de daaropvolgende acties in verschillende Europese landen hebben wederom aangetoond dat vrede en (het gevoel van) veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Ze moeten worden gekoesterd en, indien nodig, verdedigd.

Het jaar 2015 is voor de KVMO een bijzonder jaar: haar uitgave, het Marineblad, is dit jaar toe aan zijn 125ste jaargang. In die 125 jaargangen heeft de KVMO invulling kunnen geven aan haar doelstellingen. Het nummer dat nu voorligt staat in het teken van de doelstelling ‘een voor haar taak berekende zeemacht’. Onder leiding van VADM b.d. Pim Bedet heeft een gastredactie de verschillende aspecten van de aanstaande vervanging en vernieuwing van onderzeeboten, M-fregatten en mijnenbestrijdingscapaciteit vanuit verschillende kanten belicht. De vervanging biedt unieke kansen voor innovatie en versterking van de Gouden Driehoek: het samenwerkingsverband tussen KM, industrie en kennisinstituten. Hierbij moet ook het groter wordend belang van internationale samenwerking betrokken worden.

In de onlangs verschenen Maritieme Strategie 2015-2025 wordt het belang van de Gouden Driehoek eveneens nadrukkelijk beschreven. De maritieme cluster, met zo’n 12.000bedrijven en met een werkgelegenheid aan circa 224.000 mensen, realiseerde in 2013 een totale toegevoegde waarde van € 21 miljard. Dat is 3,3% van het BNP van Nederland. Indien daarbij ook het havenindustrieel complex en haven gerelateerd vervoer worden opgeteld bedraagt dat 7,3%.

In de Maritieme Strategie is een belangrijke rol voor de Koninklijke Marine weggelegd: de bescherming van Nederlandse (economische) veiligheidsbelangen in het maritieme domein wereldwijd, door afschrikking, voorkoming of bestrijding (geweldsinzet) van bedreigingen.

gouden driehoekVisie van cartoonist Henk Boomstra op de Gouden Driehoek (Uit Marineblad nr. 1, 2015)

Naast de vloot speelt het Korps Mariniers bij de bescherming van de veiligheidsbelangen een belangrijke rol. Een rol die het in 2015 350 jaar vervult. Het Marineblad staat dit jaar een aantal keer stil bij dit heuglijke feit: LTKOLMARNS b.d. Dick Bosch gaat op zoek naar één zeer belangrijk aspect van het Korps: de Korpsgeest. Hij zal de komende maanden aan de hand van een aantal interviews met (oud) mariniers de mythe rond de Korpsgeest trachten te ontrafelen.

In het artikel ‘De laatste reis van admiraal De Ruyter’ van KLTZE b.d. J.F. Nuboer wordt in twee delen de laatste reis van de grondlegger van het Korps Mariniers beschreven. In 1676 voorzag Michiel de Ruyter dat een expeditie tegen de Fransen vanwege een te geringe vloot geen succes zou kunnen worden. Onze zeeheld kreeg helaas gelijk: na de verloren slag konden de Fransen hun vrijheid van handelen behouden. Een gevolg een reeds ingezette beweging: marginalisatie in de internationale gemeenschap en economische achteruitgang.

De gastredactie stelt dan ook de terechte vraag of de geschiedenis zich herhaalt. Door het ‘vredesdividend’ wordt het voor de KM steeds moeilijker om al haar taken naar behoren uit te voeren. Het aantal schepen is sterk afgenomen en het aantal taken neemt door de toenemende bedreigingen van het Nederlandse maritieme veiligheidsdomein toe. De komende jaren zal blijken of er in de vervangingsbehoefte rekening wordt gehouden met het groeiend aantal taken van de Koninklijke Marine, in het belang van Nederland. Ik dank de leden van de gastredactie voor hun uitstekende werk, dat een waardig eerste nummer van 2015 heeft opgeleverd.

Meer in deze categorie: Maart 2015 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04