December 2017

December 2017
In het decembernummer traditioneel aandacht voor de inzet van het Korps Mariniers. Deze keer blikken we terug op de missie in Tsjaad aan de hand van het artikel 'Verkenners in de woestijn.  Mariniers op missie in Tsjaad', door dr. Quirijn van der Vegt.
Ook staan we stil bij het 200-jarig bestaan van de naamgeving van het Korps.

KLTZ b.d. Robin Middel doet verslag van het minisymposium, dat als hoofdvraag had: 'Worden de vervangingsprogramma's van de Koninklijke Marine een van de grootste vernieuwingsimpulsen voor Nederland als Launching Customer? Tijdens het debat gaven Defensie, industrie en kennisinstituten aan er klaar voor te zijn om onze sterk verouderde vloot te vervangen dan wel aan te vullen. Het wachten is op de Defensienota 2018.

In de rubriek 'Vanuit het buitenland' vertelt MAJMARNS Raymon Witteveen over zijn plaatsing als detachementscommandant op Sint Maarten. De plaatsing kreeg een bijzonder karakter door de orkaan Irma die in september over het eiland raasde.
Meer in deze categorie: « November 2017

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04