Maart 2015
In het maartnummer van het Marineblad onder meer een opiniebijdrage over de aanhoudende discussie over het beveiligen van koopvaardijschepen, een historisch artikel over de mariniersinzet in Haïti van 20 jaar geleden en een interview met KOLMARNS b.d. S.J. Hameete (92 jaar) over zijn ervaring met de Korpsgeest.

Harm Hoogveld licht zijn scriptie toe in de rubriek 'En mijn scriptie is...' en Roel Defauwes reageert in de rubriek '10 keer aan het woord' op steekwoorden als 'ambitie', 'bewondering' en 'ergernis'.

Beschrijvingsbrief 2015
In het hart van het Marineblad is de Beschrijvingsbrief 2015 opgenomen. De komende weken zal deze brief worden behandeld in de afdelingsvergaderingen. Zie afdelingsactiviteiten voor data en locaties .

Politieke bijlage
Als losse bijlage bij het Marineblad is een bijdrage van de denktank GOVDenK gevoegd. Hierin zijn diverse politieke partijen geinterviewd over hun visie op Defensie.Cartoon

vam loket de ruyter

Visie van Henk Boomstra op de laatste reis van Michiel de Ruyter (Uit Marineblad nr. 2, 2015)

Meer in deze categorie: « Februari 2015 Mei 2015 »

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04