December 2018

December 2018

In dit nummer:


  • Artikelen nav het KVMO Symposium Dealing With Doom: The opening remarks van Marc de Natris; John Hulsman met 'Europe in a multipolar world' en Caroline de Gruyter met  'The only way forward. Europe has to play the power game'
  • LTKOLMARNS Robert van Riel bespreekt in zijn artikel 'De Arctic: opnieuw een hot topic' de politieke implicaties van het bevaarbaar worden van de noordelijke zeeroute.
  • In zijn artikel '"In de wieg gesmoord". Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)' verhaalt Casper van Bruggen over de oprichting en kortdurende inzet van het PVK op Nieuw-Guinea.
  • LTZ 1 Jur van Kasteren vertelt in de rubriek 'Vanuit het buitenland' over zijn ervaringen met de Hogere Stafopleiding in de 133e divisie aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.
Meer in deze categorie: « November 2018

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04