Februari 2019

Februari 2019

In dit nummer:


  • LZT1 Berend van de Kraats, tot 1 mei commandant van Zr. Ms. Walrus vertelt over zijn ervaringen met het project BOOST in 'De verandering zijn'
  • In het artikel 'Zr. Ms. Adder, ss Condor en de instelling van de Kustwacht' toont KTZ b.d. Henk Stapel aan dat niet zozeer het vergaan van de Adder leidde tot oprichting van de Kustwacht, maar de ondergang van ss Condor, anderhalf jaar later.
  • dr. Floribert Baudet en drs. Henk de Jong hebben zich in 'Water in plaats van militairen' verdiept in de historie van  offensieve inundaties. Hun oordeel: ‘Alleen wie niet wakker ligt van de volstrekte oncontroleerbaarheid van de inzet van een natuurkracht ‘als wapen’, zal bereid zijn deze in te zetten’
  • De aanmelding voor de 6e KVMO-Veteranendag is gestart, in dit Marineblad leest u alle informatie, ook over de manier van aanmelden, bij voorkeur via de blauwe button op deze site.
Meer in deze categorie: Maart 2019 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04