Maart 2019

Maart 2019

In dit nummer:

  • KLTZ Hans Veerbeek analyseert in zijn artikel 'Strategische kaarten bij Defensie: bezint eer gij begint' 3 van deze strategische kaarten bij Defensie en vergelijkt ze onderling. Ook onderscheidt hij 5 succesfactoren bij het opstellen van een strategische kaart. Voldoen de bestaande kaarten hieraan?*
  • In hun opinieartikel 'Langeafstandspatrouillevliegtuigen' pleiten 6 vlag- en hoofdofficieren van de KM buiten dienst voor een langeafstandsverkenningscapaciteit voor de Nederlandse krijgsmacht.
  • Marieke de Vries MA blikt terug op 75 jaar vrouwen bij de marine, met haar artikel 'Met vrouwen in zee gaan'. Hierin schrijft zij over het integratieproces, dat aanving in de 70-er jaren. Deze integratie ging niet zonder slag of stoot: zowel de KM zelf als de Nederlandse bevolking hadden tijd nodig om te wennen aan het idee van vrouwen in gevechtsfuncties.
  • Meld u nog voor 1 april aan voor de grote KIM-reünie van 26 april a.s.. Achterop het Marineblad staat het programma. Kijk hier voor de wijze van aanmelding

* Bekijk de strategische kaarten uit het artikel:
De regieagenda van de Bestuursstaf (versie 2017)
De Strategische Kaart van DMO
De (vervallen) Strategische Kaart van CZSK
Sailplan CZSK (posterversie)
Meer in deze categorie: « Februari 2019 Mei 2019 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04