Weblog Voorzitter

Tijd om afscheid te nemen

Tijd om afscheid te nemen

15 juni 2020

Aan alles komt een einde dus ook aan mijn militaire carrière en het voorzitterschap...

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04