Jaarlijks organiseert de KVMO de 64-jarigendag voor haar postactieve leden (en hun partners) die het jaar daarop de 65-jarige leeftijd bereiken, onder het motto "Van UKW naar pensioen".

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04