December 2019

06 jan 2020

In dit nummer:

Artikelen naar aanleiding van het KVMO Seminar 'Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?'
 • 'Is er nog plek voor de Koninklijke Marine?', door KTZ mr. Niels Woudstra, PLV Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij NAVO en EU
 • 'Mare Liberum in de Pax Sinica', door KTZ b.d. Jeroen Franken, oud defensie-attaché in China
 • 'Cybersecurity: Mare Liberum op het World Wide Web', door mr. Patrick de Graaf, Business Director Cyber & Information operations bij TNO
En verder:


November 2019

11 nov 2019

In dit nummer:
 • 'Nederlands fregat in de Straat van Hormuz', door mr.dr.drs. Peter van der Kruit, oud marineofficier en directeur Juridisch Nautisch Adviesbureau JNAB B.V.
 • 'De defensietop en de val van de Muur', door LTZ1 dr. Roy de Ruiter, werkzaam voor de Directie Plannen van de Defensiestaf. Het artikel is een bewerking van zijn proefschrift 'Breuklijn 1989'.
 • 'De geboorte en wedergeboorte van een marine, deel 1', door Daniel Turk MA, MSc, historicus en politicoloog en werkzaam in Den Haag.
 • Nieuwe column 'De verandering zijn' door LTZ1 Berend van de Kraats

Ook in dit Marineblad:

het programma van het KVMO Seminar 'Overleeft Mare Liberum de 20ste eeuw?' op 29 november 2019 in Rotterdam.

Oktober 2019

08 okt 2019

In dit nummer:
 • 'Defensiebegroting: pappen en nathouden', door KTZ Marc de Natris, voorzitter KVMO
 • 'Russische retoriek ondermijnt de vrije toegang tot de Zwarte Zee', door KLTZSD dr. Marten Meijer, Maritiem Planner bij het NAVO hoofdkwartier in Napels, Italie
 • 'In het kielzog van Jan Hendrik van Kinsbergen', door dr. Marc van Alphen, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Maritieme Historie (NIMH)
 • 'Nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuingen: nieuw concept voor MCM en verwerving?', door KLTZ Stephan Glaser, senior stafofficier bij de afdeling Maritiem Optreden
 • 'Het verzet tegen 'kindwerving' bij de Koninklijke Marine omstreeks 1900', Johan van de Worp MA, wetenschappelijk onderzoeker bij het NIMH

Augustus 2019

19 aug 2019

In dit nummer:
 
Op 5 september a.s. vindt in Rotterdam voor de 10e keer de Johan de Witt-Conferentie plaats. Het thema dit jaar is de opkomst van China. Dit nummer van het Marineblad is in samenwerking met de organisatie tot stand gekomen.

 • 'Omgang met chinese belangen bepaald geen kinderspel', door KLTZSD b.d. Robin Middel, mede organisator Johan de Witt Conferentie
 • 'China: nagel aan de doodskist van de NAVO?', door dr. Jonathan Holslag, politicoloog en Chinakenner
 • 'China en het westen: driemaal blind', door dr. Flip de Heer, oud-ambassadeur China
 • 'De Pax Sinica in de Zuid-Chinese Zee', door KTZ b.d. Jeroen Franken, oud-defensie attaché in China
 • 'Handelsrelatie met china vergt een maritieme strategie op wereldniveau', door GENMARNS b.d. Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, en Roel de Graaf, directeur Netherlands Maritime Technology.

Juli 2019

01 juli 2019

In dit nummer:
 
Artikelen in het kader van het thema 'Het personeel(systeem) van de toekomst' tijdens het symposium van de Algemene Vergadering van 13 juni jl.:
 • Jaarrede voorzitter KVMO, KTZ ing. Marc de Natris
 • 'Disruptieve technologie bij de KM', door Kemo Agovic,directeur Informatie- en Sensortechnologie bij de UnitDefensie en Veiligheid van TNO
 • 'Op weg naar maatwerk', door CDR René Luyckx, Directeur Personeel & Bedrijfsvoering  bij CZSK
 • 'Resultaten enquete Jong-KVMO', door LTZ2OC Nikita van Lierop, secretaris KVMO
In 'Operaties Allied Force en Allied Harbour' blikt dr. Anselm van der Peet (NIMH) terug op de inzet van de Koninklijke Marine in Kosovo, dit jaar 20 jaar geleden. Hierbij gaat hij ook in op de militair-politieke overwegingen die leidden tot deze missies en de rol van de marineleiding hierin.

Mei 2019

06 mei 2019

In dit nummer:

 • In het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland beschrijft LTKOLMARNS De Wit in zijn artikel 'De amfibische doctrine van D-Day' de ontwikkeling van de amfibische doctrine in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten in de lange aanloop naar operatie Neptune; de codenaam voor deze amfibische aanval, waarmee de bevrijding van Europa begon.
 • In 'Future Littoral Operating Concept ' lichten LTKOLMARNS Van Dijk en Thomeer het gedachtengoed toe mbt het opereren in kustgebieden. Daarnaast schetsen ze 9 ontwikkelpunten om in de toekomst succesvol invulling te geven aan interventies in 'the littoral'.
 • Marina Horseling BA e.a. licht in het artikel 'Riskante risicobeslissingen door marine-professionals?' haar onderzoek toe naar de denkreflexen bij risicomanagement bij averij en brand aan boord van marineschepen.
 • Ook opgenomen in dit Marineblad is de Beschrijvingsbrief 2019
 • Meldt u zich voor 28 mei aan voor de Algemene Vergadering van 13 juni a.s..  

Maart 2019

15 mrt 2019

In dit nummer:

 • KLTZ Hans Veerbeek analyseert in zijn artikel 'Strategische kaarten bij Defensie: bezint eer gij begint' 3 van deze strategische kaarten bij Defensie en vergelijkt ze onderling. Ook onderscheidt hij 5 succesfactoren bij het opstellen van een strategische kaart. Voldoen de bestaande kaarten hieraan?*
 • In hun opinieartikel 'Langeafstandspatrouillevliegtuigen' pleiten 6 vlag- en hoofdofficieren van de KM buiten dienst voor een langeafstandsverkenningscapaciteit voor de Nederlandse krijgsmacht.
 • Marieke de Vries MA blikt terug op 75 jaar vrouwen bij de marine, met haar artikel 'Met vrouwen in zee gaan'. Hierin schrijft zij over het integratieproces, dat aanving in de 70-er jaren. Deze integratie ging niet zonder slag of stoot: zowel de KM zelf als de Nederlandse bevolking hadden tijd nodig om te wennen aan het idee van vrouwen in gevechtsfuncties.
 • Meld u nog voor 1 april aan voor de grote KIM-reünie van 26 april a.s.. Achterop het Marineblad staat het programma. Kijk hier voor de wijze van aanmelding

* Bekijk de strategische kaarten uit het artikel:
De regieagenda van de Bestuursstaf (versie 2017)
De Strategische Kaart van DMO
De (vervallen) Strategische Kaart van CZSK
Sailplan CZSK (posterversie)

Februari 2019

01 feb 2019

In dit nummer:


 • LZT1 Berend van de Kraats, tot 1 mei commandant van Zr. Ms. Walrus vertelt over zijn ervaringen met het project BOOST in 'De verandering zijn'
 • In het artikel 'Zr. Ms. Adder, ss Condor en de instelling van de Kustwacht' toont KTZ b.d. Henk Stapel aan dat niet zozeer het vergaan van de Adder leidde tot oprichting van de Kustwacht, maar de ondergang van ss Condor, anderhalf jaar later.
 • dr. Floribert Baudet en drs. Henk de Jong hebben zich in 'Water in plaats van militairen' verdiept in de historie van  offensieve inundaties. Hun oordeel: ‘Alleen wie niet wakker ligt van de volstrekte oncontroleerbaarheid van de inzet van een natuurkracht ‘als wapen’, zal bereid zijn deze in te zetten’
 • De aanmelding voor de 6e KVMO-Veteranendag is gestart, in dit Marineblad leest u alle informatie, ook over de manier van aanmelden, bij voorkeur via de blauwe button op deze site.

December 2018

24 dec 2018

In dit nummer:


 • Artikelen nav het KVMO Symposium Dealing With Doom: The opening remarks van Marc de Natris; John Hulsman met 'Europe in a multipolar world' en Caroline de Gruyter met  'The only way forward. Europe has to play the power game'
 • LTKOLMARNS Robert van Riel bespreekt in zijn artikel 'De Arctic: opnieuw een hot topic' de politieke implicaties van het bevaarbaar worden van de noordelijke zeeroute.
 • In zijn artikel '"In de wieg gesmoord". Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)' verhaalt Casper van Bruggen over de oprichting en kortdurende inzet van het PVK op Nieuw-Guinea.
 • LTZ 1 Jur van Kasteren vertelt in de rubriek 'Vanuit het buitenland' over zijn ervaringen met de Hogere Stafopleiding in de 133e divisie aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.

November 2018

12 nov 2018

In dit nummer:

 • Nieuwe radartechnologie voor de KM: de Smart-L Multi Mission
 • LTKOLMARNS Rob de Wit blikt terug op de inzet van het  Korps Mariniers in Honduras en Nicaragua na het passeren van de orkaan Mitch in november 1998 .
 • In zijn artikel ' "Geflüchtet und nicht wiederergriffen..." Het lot van een uit krijgsgevangenschap ontsnapte marineofficier' verhaalt drs. Erwin Rossmeisl over het relaas van marineofficier LTZ 2 Rutger Stuffken tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat hij meerdere keren wist te ontsnappen uit krijgsgevangenschap.
 • De scriptie van LTZ 3 Jonas Provoost kan hier binnenkort worden gedownload
Pagina 1 van 3

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04