November 2017

10 nov 2017
In dit actuele (thema)nummer veel aandacht voor de noodhulp in het Caribisch gebied. In de artikelen van de commandanten van Zr. Ms. Zeeland, Zr. Ms. Pelikaan, Zr. Ms. Karel Doorman en het 32 Raiding Squadron wordt op een persoonlijke en beeldende wijze de inzet van de KM voor het voetlicht gebracht.

In het artikel ‘Mijnenbestrijding in de Iran-Irakoorlog 1987-1988’ schrijft dr. Anselm van der Peet dat het regeringsbeleid van Nederland in de jaren ‘80 van de vorige eeuw een trotse maritieme natie uitstraalde. Dit overheidsbeleid resulteerde in de promotie van structureel hoog gekwalificeerde militair-maritieme producten van eigen bodem.

De scriptie van LTZ3 Jan van Beest, uit de rubriek 'En mijn scriptie is...' kan hier worden gedownload.

Oktober 2017

28 sept 2017
In het oktobernummer aandacht voor het informatiedomein binnen de NAVO, toegelicht door KLTZSD dr. Marten Meijer.

Daarnaast artikelen over:
- Wetenschappelijke expedities van de KM, door KLTZ mr. dr. Martin Fink
- Zeeroofbestrijding tijdens de dekolonisatieoorlog, Martin Hoekstra BA
- Integrated Mission Management aan boord van schepen, door LTZ3 Bram Kool. Zijn scriptie, waarop dit artikel is gebaseerd, kan hier worden gedownload.

De scriptie van LTZ3 Jesse van Zwol, uit de rubriek 'En mijn scriptie is...' kan hier worden gedownload.

Augustus 2017

07 aug 2017
In het augustunummer bespreekt prof. dr. Theo Brinkel, bijzonder hoogleraar Militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden, het WRR-rapport over de toekomst van Defensie.

Daarnaast artikelen over:
- het presidentschap van Donald Trump, door drs. Alexander Bon
- het belang van een duurzame Grand Strategy, door KTZ Niels Woudstra
- het 100-jarig bestaan van de MLD, met een historisch artikel over De Mok, door dr. Quirijn van der Vegt

De scriptie van LTZ3 Charlotte Mutsaers kan hier worden gedownload.
Onlangs mocht ik in de Tweede Kamer mijn visie geven over het AOW-gat. Vele duizenden UKW’ers, gepensioneerden (burger en militair) en militairen die gebruik willen maken van het overgangsregime (AMAR 39a) worden hierdoor geraakt. Een onrecht in mijn ogen, gezien het feit dat deze (gewezen) militairen vanuit hun bijzondere positie worden ontslagen. Ik heb er dan ook samen met de voorzitters van de AFMP en VBM voor gepleit dat de UKW-uitkering/wachtgeld moet dóórlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanzienlijke kosten die hiermee gepaard gaan moeten door het kabinet worden bekostigd, want ditzelfde kabinet heeft immers ook de jaarlijkse miljarden revenuen van de ophoging van de AOW-leeftijd ontvangen. Tijdens het Algemeen Overleg Personeel AOW-gat is helaas gebleken dat het kabinet vooralsnog de minister en het defensiepersoneel in de kou laat staan.

Onlangs is prof. dr. Theo Brinkel benoemd tot bijzonder hoogleraar Militair-maatschappelijke studies, de KVMO Leerstoel, aan de Universiteit Leiden. In dit Marineblad een artikel van zijn hand, naar aanleiding van de onlangs verschenen Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005. Brinkel concludeert onder andere dat niemand in de toekomst kan kijken. Dat konden we in 2003 niet en dat kunnen we vandaag ook niet. Hij stelt uiterst voorzichtig te zijn met het voornemen bepaalde taken en capaciteiten van de krijgsmacht af te stoten. Dit lijkt een ‘open deur’. Echter, het afgelopen decennium is de krijgsmacht en dus ook onze Koninklijke Marine ‘geknipt en geschoren’. Dit ondanks duidelijke signalen dat de veiligheid er niet alleen in en rond Europa maar wereldwijd de afgelopen jaren niet beter op is geworden.

In de (concept)verkiezingsprogramma’s lees ik bij veel politieke partijen de wens om het defensiebudget te verhogen. Over het algemeen blijft het vaag hoeveel en binnen welk tijdspad ze willen gaan investeren in de krijgsmacht. Ik mis bij veel politieke partijen nog steeds de urgentie om echt te gaan investeren in onze veiligheid en dus ook in onze marine. En dat terwijl het bij politici ruim bekend is dat er minstens 900 miljoen extra nodig is om onze ‘kaal geschoren vredesmacht’ nog te kunnen laten functioneren. Het is dan ook nog lang geen gelopen race voor Defensie en haar personeel. Het jaar 2017 wordt een spannend en beslissend jaar als het gaat over de toekomst van onze Koninklijke Marine.

In het artikel ‘Einde VPD’s?’ van mr. dr. drs. Peter van der Kruit wordt ingegaan op de ‘politieke’ wens om de geweldsmonopolie aan boord van koopvaardijschepen eveneens in handen te leggen van particuliere beveiligers. Dit mag alleen als er niet aan één van de uitzonderingen kan worden voldaan. Aangezien de uitzonderingen zo ruim zijn opgesteld dat dit in de praktijk nagenoeg altijd het geval zal zijn zullen de reders voor de goedkoopste, particuliere, optie kiezen. In het licht van het bovenstaande een teken aan de wand: een overheid die zich terugtrekt en veiligheid steeds vaker in particuliere handen gaat leggen?
In het artikel ‘Maritiem engagement van Iran’ betoogt Bas Naafs dat het Westen zijn monopolie in de Perzische Golf aan het verliezen is. China en India investeren flink in de regio waar één van de belangrijkste zeestraten ligt: de Straat van Hormuz. De vorming van een Centraal-Aziatische alliantie ligt voor de hand. De nieuwe ‘vriendschapsrelatie’ tussen Rusland en Turkije zou deze alliantie aanzienlijk kunnen versterken. Kortom, genoeg artikelen in dit nummer die politiek Den Haag stof tot nadenken geven
over de urgentie.

Uit Marineblad nr. 7, 2016
In het juninummer van het Marineblad komen oud-mariniers Barry Scheurwater en Michiel van der Pols aan het woord. Zij zijn de initiatiefnemers van het unieke Bier 1665, dat wordt gebrouwen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
Er worden 1665 bierpakketten samengesteld die via bier1665.nl zijn te bestellen.

Lees hier hun verhaal in het Marineblad.

De KVMO vindt het een mooi initiatief, dat we graag ondersteunen met wat extra aandacht. Zo staat in het Marineblad een lezersactie, waarmee 3 deelnemers kans kunnen maken op een gratis limited edition bierpakket.

Bekijk de lezersactie hieronder en doe mee!

NB, de actie loopt nog tot en met 15 juli 2015, dus wacht niet te lang!lezersactiemarineblad

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: