Op 12 januari jl. ging mijn weblog 'Het beloofde land' over het vluchtelingendrama dat zich afspeelt in de Middellandse Zee. Mijn conclusie was dat Europa de slag met de smokkelaars gaat verliezen, tenzij zij weer gaat investeren in haar inlichtingen- en maritieme (opsporings-)capaciteiten én, niet onbelangrijk, haar handschoenen uitdoet en echt in gevecht gaat met de smokkelaars.

In drie maanden is er niet veel veranderd. Het voorjaar is aangebroken en steeds meer vluchtelingen wagen de overtocht, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ondanks de vele duizenden vluchtelingen die de afgelopen jaren de overtocht niet hebben overleefd dringt de massaliteit van het probleem schijnbaar nu pas door in de Europese huiskamers. Het logische gevolg van de afschuwelijke beelden is, dat er onder druk van de publieke opinie, door Europese leiders actie wordt ondernomen.

Er worden in de media verschillende oplossingsrichtingen genoemd. Van 'safe havens' tot aan extra inzet van marineschepen. Zo opperde Groen Links (GL) vorige week dat Nederland per direct de marine moet inzetten op de Middellandse Zee (Frontex) om reddingsacties te kunnen uitvoeren bij ongelukken met bootvluchtelingen. GL is van mening dat Nederland en andere EU-landen nu vooral bezig zijn met het beschermen van economische belangen, zoals bij de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. Het liefst ziet GL dat deze missie wordt beëindigd zodat de marineschepen die thans worden ingezet tegen antipiraterij ten faveure van Frontex kunnen worden ingezet. Het ene gat wordt op deze wijze met het andere gat gevuld. Er is in deze geen enkele politieke zelfreflectie naar de gevolgen van het innen van het vredesdividend. Als het aan GL ligt worden de Nederlandse economie en de koopvaardijbemanningen aan hun lot overgelaten en mogen Somalische piraten weer hun geluk op zee gaan beproeven.

In het verlengde van bovenstaande las ik onlangs in Trouw het opiniestuk 'Onze tanks terug voor Tallinn'. De directeur van de TeldersStichting , de liberale denktank van Nederland (gelieerd aan de VVD), geeft in het opiniestuk aan dat Nederland 115 tanks moet gaan aanschaffen. In totaal zes eskadrons. Nederland zou dan in elk van de drie Baltische staten twee eskadrons kunnen stationeren en de rest in ons eigen land kunnen plaatsen. Een loffelijk streven. Waren het niet dat niet zolang geleden de TeldersStichting (ook) nog een voorstander was van het innen van het vredesdividend. Vanwege het innen van dit dividend heeft de Landmacht, onder leiding van het VVD-echelon, 100 Leopard tanks voor een habbekrats aan Finland verkocht en een groot gedeelte van het 'tankpersoneel' overtollig verklaard. Een jaar later komt de liberale denktank tot de conclusie dat Nederland een verkeerde keuze heeft gemaakt met de verkoop van haar tanks en het ontslaan van de (cavalerie)expertise op het gebied van de tanks.

Ere wie ere toekomt: de TeldersStichting doet wel aan zelfreflectie en durft in de spiegel te kijken. Echter, aan tanks voor Tallinn hangt een prijskaartje. Alleen al voor de exploitatie is ongeveer 140 miljoen Euro op jaarbasis nodig. De eenmalige aanschafkosten van de 115 tanks is afhankelijk van de (Duitse) dagwaarden van een Leopard. Ik vind het dan ook jammer dat de directeur van de TeldersStichting vergeet te benoemen waaruit hij dit denkt de tanks voor Tallinn te kunnen financieren.

Het water staat Defensie niet meer aan de lippen, zoals de afgelopen jaren. Defensie is heden ten dage tot nagenoeg aan de kruin weggezakt in het bezuinigingsmoeras en is aan het verdrinken. Alle mooie expansieplannen ten spijt, Defensie zal eerst structureel gered moeten worden met vele honderden miljoenen vanuit de vredesdividendpot. Het wordt dus hoog tijd dat Nederland weer gaat inzien dat aan een humanitair-, vredes- en veiligheidsbeleid een prijskaartje hangt. Een prijskaartje dat past bij het (politieke) beleid van een welvarend als Nederland. Gebeurt dit niet, dan kunnen alleen (wederom) grootscheepse reorganisaties en (personele) inkrimpingen Defensie redden van de verdrinkingsdood. Al sinds de 16e eeuw geldt immers: geen geld, geen Zwitsers.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04