Nieuws

#IkstastilbijDefensie

04 dec 2018
185 keer
Maandag 3 december jl. heeft de actie “Ik sta stil bij Defensie” plaatsgevonden. Om 12.00 uur gaat, zoals iedere eerste maandag van de maand, het luchtalarm 1 minuut af. Dit…
De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut…
De CMHF, in het Verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden - ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met…
Kort na het opschorten van het overleg tussen Defensie en de bonden kwamen beide partijen met hun eigen uitleg over hetgeen in het overleg is gebeurd. Defensie legt de schuld…
Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP…
Tijdens de afgelopen ledenraadpleging van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden liepen de emoties bij het aanwezige defensiepersoneel soms hoog op. Twee van de onderwerpen die terugkeerden waren (en zijn) transparantie en vooraf…
De Marinekalender 2019, uitegegeven door Artisan Publishing, heeft als thema 'Defensienota 2018: de toekomstige marine en een terugblik'.Op de 12 maandbaden komen achtereenvolgens aan de orde: vervanging van de fregatten;…

Sneak peek Dealing With Doom

09 nov 2018
217 keer
Don’t miss out on the input of international renowned speakers Dr. John Hulsman VADM Rob Kramer VADM Ben Bekkering CAPT (RNLN) Marc de Natris Caroline de Gruyter with respect to…
De GOV|MHB hoort van haar leden dat op 23 oktober door ABP een nieuwsflits is uitgezonden met de boodschap dat het ABP per 1 januari 2019 een basispensioenregeling gaat uitvoeren.…
Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor het internationale KVMO Symposium Dealing With Doom, dat op vrijdag 23 november plaatsvindt in Rotterdam.Over het symposiumDe Nederlandse economie is sterk afhankelijk van…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04