Nieuws

Dit jaar geeft de Johan de Witt conferentie jongeren kans om hun ideeën over maritieme innovatie en leiderschap te delen met (maritieme) bestuurders en geïnteresseerden. Deze conferentie, die dit jaar…
Dit jaar vindt het Maritiem Evenement plaats in Rotterdam op donderdag 6 september. Op het programma staan onder meer een ontvangst op de Van Ghentkazerne, een rondvaart in de haven…
Dezer dagen bereiken ons vragen van verontruste leden die horen van of lezen over eventueel teveel betaalde pensioenpremie in de militaire eindloonregeling. Waar het om gaat is de zogenoemde ‘koppelafspraak’…
Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het…
What's in a name? Irma betekent “geheel, allesomvattend”, Maria betekent “bitter en ster van de zee”. Zeer toepasselijke namen voor de twee orkanen die in september 2017 onder meer de…
Op maandag 9 juli 2018 verzorgen KLTZ André van der Kamp en LTKOLMARNS de Vries een presentatie over hun ervaringen bij het leveren van noodhulp op de Bovenwindse Eilanden en…
Defensie en de bonden zijn op 7 juni gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018. Er liggen veel onderwerpen op…
Op vrijdag 22 juni jl. vond de jaarlijkse bacheloruitreiking van de geslaagde cadetten en adelborsten plaats op het KMA te Breda. Tijdens deze gelegenheid is ook de KVMO Scriptieprijs uitgereikt…
In verband met ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardelijk overleg is de Sectorraad/Algemene Ledenraad van de GOV|MHB en de CMHF Sector Defensie van donderdag 28 juni a.s. uitgesteld. Een nieuwe datum zal…

Korte terugblik op de AV KVMO

20 juni 2018
127 keer
Op donderdag 14 juni jl. heeft de 104e Algemene Ledenvergadering van de KVMO plaatsgevonden. Dit jaar was de locatie van de vergadering de thuisbasis van de Koninklijke Marine, De Nieuwe…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04