Nieuws

Korte terugblik op de AV KVMO

20 juni 2018
43 keer
Op donderdag 14 juni jl. heeft de 104e Algemene Ledenvergadering van de KVMO plaatsgevonden. Dit jaar was de locatie van de vergadering de thuisbasis van de Koninklijke Marine, De Nieuwe…
Op 14 juni 2018, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVMO, is mr. O.W. (Onno) Borgeld benoemd tot erlid van de KVMO. Nadat voorzitter Marc de Natris de leden vroeg…
Op 20 maart jl. stuurde de Coalitie voor Veiligheid, waarbij ook de KVMO is aangesloten, een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij haar zorgen uit over het grote aantal…
Verlenging van de inschrijvingstermijn bij Loyalis - De aanmeldtermijn voor actieve defensiemedewerkers en UKW-ers voor de vrijwillige semi collectieve Algemene Nabestaanden Wet (ANW)-hiaatverzekering is verlengd van 15 juni 2018 naar…
Defensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018. Er liggen veel onderwerpen…
De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan…
Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen…
Afgelopen donderdag vond in de Tweede Kamer, tijdens een regulier AO Personeel van de Vaste Commissie voor Defensie, een rondetafelgesprek plaats over de Defensienota 2018.Hieronder de gesproken bijdrage van KTZ…
Het Veteranen Platform organiseert ook dit jaar het erecouloir tijdens Prinsjesdag in Den Haag, op 18 september.Veteranen, actief dienende en postactieve militairen, vormen dit erecouloir.AanmeldingBent u veteraan, lid van de…
Er leven bij onze leden nog vragen omtrent de per 1 mei 2018 vervallen collectieve verplichte ANW compensatie van ABP, de financiële gevolgen daarvan en wat nu te doen. Het…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04