Nieuws

De afgelopen maanden hebben de centrales en Defensie in het Sectoroverleg Defensie (SOD) veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord en op veel vlakken zijn de…

Uitnodiging IDL symposium

14 jan 2020
292 keer
Generaal-majoor der mariniers mr. R.G. Oppelaar, Commandant Nederlandse Defensie Academieheeft het genoegen u uit te nodigen voor het symposium:Veerkrachtig hoger beroepsonderwijs in een veranderende maatschappelijke context; verbinden van curriculum, vorming…

Marineblad nr. 8 2019

30 dec 2019
231 keer
'Onlangs is het KVMO-seminar ‘Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?’ gehouden. Tijdens dit seminar stond de vraag centraal of de volle zee dan wel het vrije internet nog wel open…

Prettige feestdagen

24 dec 2019
535 keer
Het hoofdbestuur van de KVMO wenst u en uw dierbaren hele fijne dagen, een vredige Kerst en een mooie jaarwisseling. Gedurende het winterverlof is het kantoor van de KVMO gesloten…
Met een kerstkaart aan de Tweede Kamer doet de veiligheidsketen, waartoe ook de Coalitie voor Veiligheid behoort, een dringend beroep op de politiek om in 2020 een vuurwerkverbod tot stand…
Afgelopen vrijdag vond in Rotterdam het KVMO seminar 'Overleeft Mare Liberum de 21e eeuw?' plaats. De KVMO kijkt terug op een geslaagd evenement, met boeiende en leerzame presentaties en prikkelende…
De Koninklijke Marine gaat deelnemen aan een missie in de Perzische Golf om te voorkomen dat olietankers daar aangevallen worden. Een Nederlands fregat zal in januari voor een periode van…
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in een voor Defensie of Veiligheidstechnologie relevante richting aan een technische universiteit of hogeschool. De…

Marineblad nr. 7 2019

11 nov 2019
1113 keer
'In dit Marineblad staat de eerste column van LTZ1 Berend van de Kraats, oprichter van OceansX. In zijn column 'De verandering zijn' haalt hij Mo Gawdat, de man achter GOOGLE-X,…
Met de nieuwe cao is een eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel te verbeteren. Die stap is onvoldoende om de forse leegloop te stoppen en het grote…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04