Nieuws

Op donderdag 19 april hebben KVMO-leden uit de afdeling Noord gelegenheid om in gesprek te gaan met de Commandant der Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal R.A. Kramer.Dit gebeurt in de setting van een…
Op 10 april 2018 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) in de sector Defensie tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) met de minister gesproken over de start…
Vandaag is het 135 jaar geleden dat de (voorloper van de) KVMO werd opgericht. De aanleiding voor de oprichting, op 10 april 1883, was het vergaan op 5 juli 1882…
Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt.…
Van 3-30 april kan er gestemd worden voor het Verantwoordingsorgaan ABP. Hieronder de CMHF-kadidaten namens de sector Defensie.  Klik op de afbeelding voor meer informatie over de kandidaat. Breng uw…
In het Prodef-bulletin van maart 2018 is een artikeltje opgenomen over ‘Dwangsom en loonbelasting’. Hoe zit het ook al weer:Als een burger een verzoek indient bij de overheid heeft hij…
Maandag 26 maart 2018 verscheen de defensienota. Duo-voorzitter Marc de Natris is vervolgens meermaals gevraagd naar de reactie van de GOV | MHB op de nota. "De minister heeft een…
Minister legt terecht aandacht bij het personeel maar schuift een innovatieve krijgsmacht voor zich uitDe KVMO constateert dat er de komende jaren niet in extra slagkracht wordt geïnvesteerd, niet bij…

Stel de marinier centraal!

20 mrt 2018
930 keer
Update 21 maart: interview in het NOS Journaal - Vanochtend reageerde premier Rutte op de berichtgeving dat het Korps Mariniers leegloopt wegens de verhuizing van Doorn naar Vlissingen met de…

Koningsbal afdeling Curaçao

20 mrt 2018
74 keer
De afdeling Curaçao van de KVMO organiseert samen met de KVNRO op zaterdag 28 april 2018 het Koningsbal 2018.Leden en longroomleden (officieren en gelijkgestelde burgermedewerkers) van Curacao zijn samen met…

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: