Nieuws

In het nog te verschijnen Marineblad van mei 2022 presenteert KLTZ(LD) Martin Fink een maritiem-strategisch en internationaalrechtelijk perspectief op de maritieme dimensie van het conflict. Uit open bronnen is moeilijk te…
Op 13 april 2022 is de winnaar van de jaarlijkse Kooy Prijs bekend gemaakt tijdens het Kooy Symposium in Stroe. De voorzitter van de afdeling Defensie en Veiligheid van ingenieursvereniging…
Op zaterdag 16 april is het eindelijk zover: de Invictus Games 2020 gaat van start in het Haagse Zuiderpark. 28 Nederlands veteranen zullen de komende week gaan strijden in diverse…
Het laatste bericht over de arbeidsvoorwaardengesprekken is alweer even geleden. De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt te duren voor er resultaat is. Daarom laten de partijen nu…
De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren heeft haar oorsprong in 1883, toen op 10 april de “Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen” werd opgericht. De aanleiding…
Op zaterdag 26 en zondag 27 maart jl. heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marine. De marine neemt op dit moment deel aan de…

Veteranen gezocht voor 5 mei!

24 mrt 2022
187 keer
Op 5 mei 2022 zullen de bevrijdingsfestivals doorgang vinden. Het programma van Bevrijdingsdag volgt zeer binnenkort, maar het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) heeft alvast laten weten op zoek te zijn naar…
De expositie Willem van de Velde & Zoon, die te zien is in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, is verlengd tot en met 8 mei 2022. De expositie zou oorspronkelijk tot…
Minister van Defensie Kajsa Ollongren was zondag 20 maart te gast in het programma WNL op Zondag. Zij sprak daar onder meer over het geld dat beschikbaar komt voor de…
Defensie en de vakbonden hebben de gesprekken over nieuwe arbeidsvoorwaarden geïntensiveerd. Beide partijen willen ze snel mogelijk een onderhandelaarsresultaat voorleggen aan het defensiepersoneel. De ambitie was om voor de zomer…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04