Nieuws

Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en vandaag bekend gemaakt aan Defensie. De…
Op woensdag 11 november heeft het erelid van de KVMO en de oud-voorzitter van de KVMO en GOV|MHB, KTZ b.d. Marc de Natris, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn…

Marineblad nr. 7 2020

10 nov 2020
469 keer
Het novembernummer van het Marineblad wordt een dezer dagen bezorgd bij de abonnees. In dit nummer veel aandacht voor innovatie. Daarnaast ruimte voor reacties en opinie en natuurlijk de columns!…
De Advies- en Arbitragecommissie (AAC) adviseert Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen vast…
Defensie moet, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie oprichten. Dat is de uitspraak van de Advies en Arbitragecommissie (AAC) in een geschil tussen Defensie en de…

Dies Lecture by Rob Bauer

06 nov 2020
190 keer
Op 12 november as. vindt de traditionele Dies-lezing van Leidse studentenvereniging SPIL (Studievereniging voor Politicologen In Leiden) plaats. Gastspreker dit jaar is CDS VADM Rob Bauer. Moderator tijdens de bijeenkomst…
Woensdag 28 oktober stond de allereerste digitale AV van de KVMO gepland. Na tweemaal een fysieke bijeenkomst, door begrijpelijke omstandigheden, te moeten cancelen was via deze weg een formele vergadering…
Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten.…
In verband met de coronamaatregelen kon de Algemene Vergadering op 1 oktober jl. niet doorgaan. Besloten is nu een online vergadering te houden op woensdagmiddag 28 oktober, aanvang 13.30 uur.…

Marineblad nr. 6 2020

06 okt 2020
645 keer
Het oktobernummer van het Marineblad ligt vanaf vandaag weer bij de abonnees op de mat. Hierin traditiegetrouw de reactie van de KVMO op de defensiebegroting. Ook stelt de nieuwe voorzitter…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04