Nieuws

Op dinsdag 8 februari vond het eerste Sector Overleg Defensie (SOD) van 2022 plaats. Voor de eerste keer zat de nieuwe staatssecretaris van Defensie het SOD voor. In het SOD…
De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren organiseert* op donderdag 17 maart 2022 de workshop Gender. Wit u meer weten over gender in relatie tot ons werk, of heeft u kennis en ervaring…
Defensie en de vakbonden hebben de ambitie uitgesproken om voor de zomer tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Met het aantreden van een nieuw kabinet en het gesloten regeerakkoord zijn de…
In december 2021 heeft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de aanstelling van professor Theo Brinkel als bijzonder hoogleraar Militair-Maatschappelijke Studies voor een periode van vijf jaar verlengt.…
Op 17 februari a.s. maken de onderzoeksinstituten Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en…

Marineblad nr. 1 2022

01 feb 2022
220 keer
Het februarinummer van Marineblad is uit!Het eerste nummer van het 132ste jaargang is een bijzondere: op 27 februari 2022 is het 80 jaar geleden dat het Geallieerde eskader van de…
Op 5 november 2019 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het door Nederlandse F-16's uitgevoerde bombardement op het Iraakse Hawija, waarbij 70 burgerslachtoffers vielen. Denk kamerlid Selçuk Öztürk…
Op 26 januari j.l. ontvingen de bonden bij Defensie een uitnodiging van staatssecretaris Christophe van der Maat voor een Sector Overleg Defensie (SOD) op 8 februari. Deze uitnodiging is het…
Op 26 januari 2022 heeft de KVMO een werkbezoek gebracht aan het Scheepvaartmuseum. Doel van het bezoek was het benadrukken van de onlosmakelijke band tussen de Koninklijke Marine, de KVMO…
Op 2 december 2021 is in een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) vastgesteld dat een meerderheid van het defensiepersoneel tegen het maximaal haalbare resultaat heeft gestemd. Kort daarop…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04