Nieuws

Op 27 juli 2023 zijn de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en de Koninklijke Bibliotheek overeengekomen het Marineblad verder te digitaliseren. Via de database Delpher zijn de jaargangen 1886 tot en…
Hoezo rustig naar het zomerverlof? Afgelopen anderhalve week stonden bij het georganiseerd overleg in het tegen van afronding van openstaande dossiers en het officieel aftrappen van de nieuwe ronde van…
Een nieuwe pensioenregeling. Dat is waar sociale partners afspraken over moeten maken. De huidige regeling moet namelijk worden aangepast aan de nieuwe pensioenwet. Na de zomer gaan de gesprekken verder.Over…
Op 1 januari 2024 verloopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord. Om te voorkomen dat het personeel weer zonder akkoord komt te zitten, hebben de sociale partners de intentie uitgesproken om zo snel…

Ramp Zr.Ms. Adder herdacht

06 juli 2023
211 keer
Vlak voor de Scheveningse kust verdronken op woensdagavond 5 juli 1882 alle 65 opvarenden van de rammonitor Zr.Ms. Adder. De grootste scheepsramp in de geschiedenis van de Koninklijke Marine in…
De vierde editie van 2023 valt deze week op de deurmat en is vanaf vandaag online beschikbaar.De nieuwste editie van het Marineblad staat in het teken van de veiligheid van…
Op 3 juli is het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) Thijs van Leeuwen op traditionele wijze tot luitenant-kolonel bevorderd. De voorzitters van de NOV en KVMO voorzagen hem van zijn…
Uw pensioenfonds stuurde een afwijzende reactie op uw WTP-bezwaar, wat nu? Op de oproep van koepel CMHF om proforma-bezwaar aan te tekenen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de Wet…
Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, die op 15 juni 2023 plaatsvond in de Marineclub te Den Helder, heeft het bestuur besloten het erelidmaatschap te verlenen…

Het zal en het moet

05 juni 2023
477 keer
De Eerste Kamer heeft gedaan wat werd verwacht met de aanname van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Het zou en het moest na 15 jaar overleg en onderhandelingen. Dat bleek…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04