Nieuws

Op maandagavond 31 oktober vindt in Amsterdam bij Felix Meritis de conferentie ‘Waar is de vijand?’ plaats waar experts in gesprek gaan over de toekomst van de krijgsmacht. De avond…

KVMO in het nieuws

24 okt 2016
2054 keer
De vorige weblog 'Marinestudie 2005 afgerond, KM staat voor de afgrond' van voorzitter KVMO heeft afgelopen week voor de nodige publiciteit gezorgd, op twitter en facebook maar ook in de…
De GOV|MHB is op meerdere fronten doorlopend aan het werk voor haar leden met een AOW-gat. Allereerst is daar het arbeidsvoorwaardelijk front, de onderhandelingen met Defensie. Defensie volhardt in de…
Op maandag 17 oktober brengt het hoofdbestuur van de KVMO weer een werkbezoek aan Den Helder.Vanaf 16.00 uur kunnen leden in de Admiraalszaal van gebouw Albatros in gesprek met het…
Op 6 oktober jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken over het AOW-gat voor de militairen met leeftijdsontslag. De rechtbank oordeelt dat het stopzetten van…
Een lezer gaf aan dat Nederland veel te veel geld investeert in Defensie, terwijl zo'n klein landje als Nederland dat helemaal niet nodig heeft (Tel. 04/10). Maar dat is niet…
Na Connections NL 2014 (een try-out) en Connections NL 2015 met gastspreker Peter Perla, was in 2016 het fraaie Fort Altena nabij Werkendam het toneel voor Connections NL 2016.Wat is…
Op 29 september 2016 is er, op verzoek van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel, een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden over het proces van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De…
U heeft als officier allemaal “trouw aan de Koning(in), gehoorzaamheid aan de wet en onderworpenheid aan de krijgstucht" betuigd. Maar wat als een militair een keer flink over de schreef…

Tussen hoop en vrees

20 sept 2016
2183 keer
De Beleidsnota voor Defensie 2017 is een nota tussen ‘hoop en vrees’. De ambtenaren op het Ministerie van Defensie hebben goed werk geleverd. Op de analyse van zowel de dreigingssituatie…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04