Nieuws

Op 2 september 2015 verzamelden 152 deelnemers zich op de Van Ghentkazerne voor de 16e editie van het Maritiem Evenement. Vandaar ging het met bussen naar de Alphatron-steiger, waar de…

Wereldhavendagen 2015

02 sept 2015
2372 keer
Op 4, 5 en 6 september vinden voor de 38ste keer de Wereldhavendagen Rotterdam plaats, het grootste maritieme evenement van Nederland. Het thema dit jaar is De Droomhaven.Er staan tijdens…

Sea Power Symposium

21 aug 2015
2163 keer
Op donderdag 3 september 2015 organiseren de KIM Alumni Vereniging en Stichting Pugno Pro Patria in Mare in de Kunsthal te Rotterdam de 6e Johan de Witt lezing in de…

Toelichting op loonsverhoging

18 aug 2015
2349 keer
De CMHF, de overkoepelende overheidscentrale waarbij de KVMO is aangesloten, heeft vandaag een nieuwsbrief uitgebracht waarin de bovensectorale loonsverhoging voor alle ambtenaren nog eens wordt toegelicht.Lees hier de CMHF Nieuwsbrief…
Er zijn veel vragen over de wijze waarop de loonsverhoging van 5,05% in het bovensectorale akkoord wordt gefinancierd. Niet in het minst door de mediaberichtgeving dat de loonsverhoging zou worden…
Het Kabinet en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel. Inkomensontwikkeling Het principeakkoord betekent dat ambtenaren in 2015 een inkomensontwikkeling…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over de voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering, zoals afgesproken in het eerste…
Vanmorgen heeft voorzitter KVMO, KLTZ ing. Marc de Natris de KVMO-scriptieprijs 2015 uitgereikt aan LTZ 3 (TD) Kevin Stouten. Aan deze prijs is een bedrag van € 500,00 verbonden.In zijn…
In navolging van het onderbrengen van 11 Luchtmobiele brigade in de ‘Division Schnelle Kräfte (DSK)’ in juni 2014 worden er momenteel door een Nederlands – Duitse stuurgroep verschillende, vergaande martiem…

Toelage Buitenland aangepast

02 juli 2015
2679 keer
Per 1 juli jl. is de Toelage Buitenland aangepast. Verschillende parameters leveren vanaf die datum een hogere of lagere toelage op dan voorheen het geval is. Door het aanpassen van…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04