Nieuws

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie…
Zaterdag 7 november organiseerde Vi Thuisfront een online ontmoetingsdag!De deelnemende thuisfronters ontvingen thuis een borrelpakket en gingen de strijd aan in de 'enige echte Thuisfrontbingo'.De volgende thuisfrontontmoetingsdag vindt plaats op…
Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en vandaag bekend gemaakt aan Defensie. De…
Op woensdag 11 november heeft het erelid van de KVMO en de oud-voorzitter van de KVMO en GOV|MHB, KTZ b.d. Marc de Natris, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn…

Marineblad nr. 7 2020

10 nov 2020
740 keer
Het novembernummer van het Marineblad wordt een dezer dagen bezorgd bij de abonnees. In dit nummer veel aandacht voor innovatie. Daarnaast ruimte voor reacties en opinie en natuurlijk de columns!…
De Advies- en Arbitragecommissie (AAC) adviseert Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen vast…
Defensie moet, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie oprichten. Dat is de uitspraak van de Advies en Arbitragecommissie (AAC) in een geschil tussen Defensie en de…

Dies Lecture by Rob Bauer

06 nov 2020
516 keer
Op 12 november as. vindt de traditionele Dies-lezing van Leidse studentenvereniging SPIL (Studievereniging voor Politicologen In Leiden) plaats. Gastspreker dit jaar is CDS VADM Rob Bauer. Moderator tijdens de bijeenkomst…
Woensdag 28 oktober stond de allereerste digitale AV van de KVMO gepland. Na tweemaal een fysieke bijeenkomst, door begrijpelijke omstandigheden, te moeten cancelen was via deze weg een formele vergadering…
Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten.…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04