Nieuws

Secretaris Harmen Krul gaat het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, en de Koninklijke Marine, per 7 februari a.s. verlaten. Per die datum volgt Harmen Raymond Knops op als…
Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) feliciteert Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix van harte met haar 85ste verjaardag.
Eerder deze week heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over uw pensioen, dat op 19 januari zal plaatsvinden op de Frederikkazerne te Den Haag. In deze uitnodiging…
Op 15 december jl. sprak de Tweede Kamer weer over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er is nog veel discussie gaande over deze wet. Eén van de zaken die de aandacht…
Het actief dienende defensiepersoneel krijgt in maart een bijzondere beloning van € 300,00 netto uitgekeerd. Minister van Defensie Kajsa Ollongren, staatssecretaris Christophe van der Maat en de vakbonden hebben hiertoe…
De afgelopen week hoorden wij regelmatig vragen over de nieuwe regeling woon-werkverkeer (WWV) die per 1 december is ingevoerd. Wij merken dat er met name onduidelijkheid kan zijn over de…
Op 29 november heeft Defensie u bericht dat de afgesproken aanpassing van de TOD voor militairen per 1 januari 2023 niet gehaald wordt. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de…
Het decembernummer van Marineblad is uit!De oorlog tussen Oekraïne en de Russische Federatie heeft een nadrukkelijk maritiem component en beïnvloedt daarbij activiteiten op de Zee van Azov en een groot…
Dit is een veel gehoorde opmerking op social media. U zult begrijpen dat wij het hier niet mee eens zijn en u uit willen leggen waarom wij dat vinden. Vandaar dit…
Tijdens de feestdagen zal het KVMO-kantoor gesloten zijn van 22 december 2022 tot en met 8 januari 2023. Vanaf maandag 9 januari staat de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren weer geheel voor u…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04