Nieuws

Het traditionele concert van de KVMO met ondersteuning van harmonieorkest Winnubst heeft maandagavond 9 maart de Helderse bevolking weer in verbinding gebracht met het KIM en hiermee ook de KM.…
Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over…

KVMO in het nieuws

05 mrt 2020
868 keer
De KVMO is deze week door Hart van Nederland benaderd om te reageren op de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Voorzitter KVMO, Marc de Natris, geeft aan dat…
Op 4 maart 2020 heeft DCAF, het Geneva Centre for Security Sector Governance, een vernieuwde Gender and Security Toolkit uitgegeven. DCAF deed dit in samenwerking met OSCE/ODIHR en UN Women.…
Het ABP-pensioenreglement kent vele uitvoeringsregelingen. In de loop van de tijd zo veel, dat ook ingewijden wel eens de weg kwijtraken. En af en toe valt er een lijk uit…
In het Marineblad van februari staat een recensie van de tentoonstelling In de Ban van de Zee in Museum Bredius in Den Haag. Daarin staat dat deze tentoonstelling van de…
Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen…

KVMO in het nieuws

11 feb 2020
1180 keer
Maandag 10 februari werd voorzitter KVMO geinterviewd tijdens het programma Uitgelicht! van de omroep Family7. Onderwerp van gesprek was de problematiek rond de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen.In…
Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019…

Marineblad nr. 1 2020

03 feb 2020
1032 keer
Het eerste nummer van 2020 besteedt aandacht aan de eerste Nederlandse eskaderreis naar de wereldtentoonstelling in Osaka in 1970. De auteur, Anselm van der Peet: 'Deze wereldreis kan worden beschouwd…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04