Nieuws

Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) feliciteert Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje van harte met haar 19e verjaardag en wenst haar een prachtige dag toe.
Traditiegetrouw ontvangen in aanmerking gekomen officieren op 6 december, de geboortedag van Koning Willem II, het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier; beter bekend als het Officierskruis. Iedere officier…
Op 8 december starten 8 officieren in spe van de Nederlandse Defensie Academie aan een estafetteloop van 200 kilometer om aandacht te vragen voor het militaire thuisfront en veteranen met…
Met ingang van 1 december jl. is de oude tegemoetkoming woon-werkverkeer vervallen! Dit als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Vanaf 1 december kan Defensie…
Donderdag 24 november 2022 zal het KVMO symposium 'De maritieme wereld na het Oekraïneconflict' plaatsvinden in Amsterdam. De inschrijving voor het evenement is reeds gesloten. Aanvankelijk zou het symposium plaatsvinden op…
In de Alle Hens van deze maand staat een artikel over het alternatief bemannen van het nieuwe Combat Support Ship (CSS), de toekomstige Zr.Ms. Den Helder. Het alternatief bemannen van het schip is een pilot, om te…
Het speciale themanummer 'Reservisten' van Marineblad is uit!In 2012 publiceerde het Marineblad een speciaal themanummer 'Reservisten'. Doel van deze speciale editie was het belichten van het reservistenbeleid. In de afgelopen…
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool.…
Op 1 januari 2019 zijn militairen overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Defensie en de bonden hebben toen afgesproken dat de militair die hierdoor minder pensioen gaat opbouwen, daarvoor…
Armies win battles, navies win wars, zo luidt een oud adagium. Maar is dat nog steeds zo? Wat is de invloed van de toch voornamelijk op land gevoerde oorlog in Oekraïne…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04