Nieuws

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 april de formele vergaderingen te annuleren. Partijen willen echter niet dat alle gesprekken stil komen te liggen. Over onderwerpen…
Gistermiddag 12 maart heeft duo-voorzitter GOV|MHB Marc de Natris samen met collega voorzitters en hun advocaat een constructief gesprek gehad met de hoofdofficier naar aanleiding van de sepotbrief over de…
Het traditionele concert van de KVMO met ondersteuning van harmonieorkest Winnubst heeft maandagavond 9 maart de Helderse bevolking weer in verbinding gebracht met het KIM en hiermee ook de KM.…
Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over…

KVMO in het nieuws

05 mrt 2020
968 keer
De KVMO is deze week door Hart van Nederland benaderd om te reageren op de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Voorzitter KVMO, Marc de Natris, geeft aan dat…
Op 4 maart 2020 heeft DCAF, het Geneva Centre for Security Sector Governance, een vernieuwde Gender and Security Toolkit uitgegeven. DCAF deed dit in samenwerking met OSCE/ODIHR en UN Women.…
Het ABP-pensioenreglement kent vele uitvoeringsregelingen. In de loop van de tijd zo veel, dat ook ingewijden wel eens de weg kwijtraken. En af en toe valt er een lijk uit…
In het Marineblad van februari staat een recensie van de tentoonstelling In de Ban van de Zee in Museum Bredius in Den Haag. Daarin staat dat deze tentoonstelling van de…
Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen…

KVMO in het nieuws

11 feb 2020
1275 keer
Maandag 10 februari werd voorzitter KVMO geinterviewd tijdens het programma Uitgelicht! van de omroep Family7. Onderwerp van gesprek was de problematiek rond de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen.In…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04