Nieuws

Besluitvaardigheid

19 okt 2022
320 keer
Vandaag werd bekend dat Nederland nieuwe raketartilleriesystemen en luchtverdediging voor de korte afstand gaat aanschaffen. Besluiten die op korte termijn genomen zijn, grotendeels als gevolg van de oorlog in Oekraïne.…
Eén van de mooie resultaten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord is toch wel de aanzienlijke loonsverhoging die we wisten te bewerkstelligen. Met name door aanpassing of vervanging van de salaristabellen. Voor…
*Dit evenement is tot nader order uitgesteld.* Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het symposium: Duurzame kansen voor ons pensioen.De pensioenfondsen beheren gezamenlijk meer dan…
Defensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is een uitkering bestemd voor gewezen militairen die door de uitoefening van hun beroep…

Marineblad nr. 6 (oktober 2022)

26 sept 2022
332 keer
Het oktobernummer van Marineblad is uit!Het zesde nummer van de 132ste jaargang is vandaag gepubliceerd. In deze editie is er aandacht voor de nog altijd aanwezige dreiging van ontplofbare oorlogsresten…
Naar aanleiding van de huidige situatie in de wereld kreeg de krijgsmacht een prominente plaats in de troonrede. Zoals Zijne Majesteit zei: 'dat [de internationale situatie] vraagt om een goed…
Op zaterdag 8 oktober organiseert het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de Dag van de Militaire geschiedenis. Dit evenement is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis 2022. Iedereen…
Op vrijdag 16 september 2022 heeft de Coalitie voor Veiligheid (CVV) in een brief de minister-president gewezen op het belang van investeringen in onze collectieve veiligheid. Bij alle diensten in…
Maandag 10 oktober 2022 organiseert de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) de jaarlijkse KVMO 64-jarigendag “Van UKW naar pensioen”. Deze dag is bestemd voor de post-actieve en de elders actieve…
Bij het sluiten van een arbeidsvoorwaardenakkoord met terugwerkende kracht, waarbij Defensie eenmalige bedragen uitkeert, krijgen we veelvuldig vragen over het belasten van de eenmalige bedragen met het bijzonder tarief inkomstenbelasting.…

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04