Nieuws

Jaarlijks wordt op de donderdag voor de Wereldhavendagen de Johan de Witt Conferentie georganiseerd. Fysiek kan deze dit jaar om begrijpelijke redenen niet doorgaan maar daarvoor in de plaats heeft…

Scriptieprijs 2020

27 juli 2020
1676 keer
Op donderdag 23 juli heeft KLTZ (LD) Joris ten Berg namens het hoofdbestuur de KVMO-prijs voor de beste bachelor-scriptie uitgereikt aan LTZ 3 (TD) Dewi Ekker. Op die dag kregen…

Helikoptercrash

20 juli 2020
848 keer
Met leedwezen heeft het hoofdbestuur van de KVMO kennisgenomen van het overlijden van 2 militairen van de Koninklijke Marine. Beiden kwamen gisteren om tijdens een helikoptercrash bij Aruba. Het hoofdbestuur…

Geschil met Defensie aangeboden

15 juli 2020
735 keer
Door: T. van Leeuwen, onderhandelaarZoals op 10 juli jl. reeds aangekondigd, zijn de defensiebonden in meerderheid opnieuw naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) gestapt. Deze keer over een belangrijk aspect…
Door: T. van Leeuwen, onderhandelaarBeste leden, op 29 juni jl. heb ik u geïnformeerd over de voortgang op de in het AV-akkoord afgesproken pensioencompensatie. Ik heb u daarbij laten zien…

Sturing en framing

10 juli 2020
1065 keer
De CMHF (GOV|MHB, KVMO, NOV en KVNRO), de ACOP (AFMP, MARVER en FNV overheid), en het AC (VBM en BBTV) hebben met de nodige ergernis kennis genomen van de communicatie…
Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar CMHF-sector DefensieOp donderdagmiddag 9 juli hebben sociale partners in het Sectoroverleg (SOD) gesproken over de ontstane impasse aangaande de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel. De…

Marineblad nr. 4 2020

09 juli 2020
783 keer
Het julinummer van het Marineblad schenkt aandacht aan het afscheid van KTZ Marc de Natris. Na 7,5 jaar voorzitterschap heeft hij in juni de hamer overgedragen aan zijn opvolger. In…
Het overleg over een nieuw bezoldigingssysteem voor Defensie is wederom vastgelopen. De staatssecretaris biedt geen ruimte om open en reëel met elkaar te overleggen. De eerder gedane toezeggingen en beloftes…
Een week intensief overleg. Een week die op dezelfde manier eindigt als de week er voor. Ondanks alle energie die er in gestopt is, hebben Defensie en de bonden geen…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04