Nieuws

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019…

Marineblad nr. 1 2020

03 feb 2020
1115 keer
Het eerste nummer van 2020 besteedt aandacht aan de eerste Nederlandse eskaderreis naar de wereldtentoonstelling in Osaka in 1970. De auteur, Anselm van der Peet: 'Deze wereldreis kan worden beschouwd…
Gisteren is de Coalitie voor Veiligheid(CvV) officieel opgericht. De coalitie bestaat uit 15 vakbonden uit de veiligheidssector. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar…
Alle burgermedewerkers bij Defensie kunnen vanaf heden gebruik maken van de individuele opleidingsaanspraak. Dit persoonlijk opleidingsbudget geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De maatregel maakt deel uit van…
Op maandag 20 januari jl. heeft de GOV|MHB 'gepiept' op de brief "Teksten pensioenreglement militairen 2019". Dit houdt in dat de GOV niet akkoord gaat met de inhoud van de…
De afgelopen maanden hebben de centrales en Defensie in het Sectoroverleg Defensie (SOD) veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord en op veel vlakken zijn de…

Uitnodiging IDL symposium

14 jan 2020
2130 keer
Generaal-majoor der mariniers mr. R.G. Oppelaar, Commandant Nederlandse Defensie Academieheeft het genoegen u uit te nodigen voor het symposium:Veerkrachtig hoger beroepsonderwijs in een veranderende maatschappelijke context; verbinden van curriculum, vorming…

Marineblad nr. 8 2019

30 dec 2019
1222 keer
'Onlangs is het KVMO-seminar ‘Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?’ gehouden. Tijdens dit seminar stond de vraag centraal of de volle zee dan wel het vrije internet nog wel open…

Prettige feestdagen

24 dec 2019
1568 keer
Het hoofdbestuur van de KVMO wenst u en uw dierbaren hele fijne dagen, een vredige Kerst en een mooie jaarwisseling. Gedurende het winterverlof is het kantoor van de KVMO gesloten…
Met een kerstkaart aan de Tweede Kamer doet de veiligheidsketen, waartoe ook de Coalitie voor Veiligheid behoort, een dringend beroep op de politiek om in 2020 een vuurwerkverbod tot stand…

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04