Overeenstemming over hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling voor militairen
Ministerie van Defensie

Overeenstemming over hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling voor militairen

De vakbonden en Defensie hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor (oud-)militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027.

In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven. Dit resultaat is binnen Defensie specifiek gericht op de reguliere militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van de sectoren overheid en onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van Defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat
Sociale partners hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er ten minste evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu. Dat doet niets af aan het gegeven dat door de wijzigingen de pensioenen sneller kunnen stijgen maar ook sneller kunnen dalen. Sociale partners hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is.

Proces
De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept transitieplan is naar verwachting begin maart 2024 gereed. Eind maart worden verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers apart over het concept transitieplan gehoord. Dit hoorrecht is in de Wet Toekomst Pensioenen neergelegd om organisaties die niet direct bij de totstandkoming van de regeling betrokken zijn geweest de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren. Sociale partners moeten dit commentaar meewegen bij het vaststellen van het definitieve plan. Het hoorrecht zal door de pensioenkamer worden georganiseerd. De hoorzittingen staan gepland voor 27 en 28 maart. Daarna leggen de GOV|MHB en de andere vakbonden de regeling voor aan hun leden. Als die ermee instemmen, is er in alle opzichten een akkoord. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

De sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

GOV|MHB
Sinds begin vorig jaar is er hard gewerkt om tot de uiteindelijke afspraken te komen. Voor de GOV|MHB was het van groot belang dat de zeggenschap over de specifieke militaire regelingen voor de sector Defensie behouden blijft. Daarnaast diende de specifieke militaire aspecten van de huidige pensioenregeling voor militairen ook in de nieuwe pensioenregeling behouden te blijven.

Het hoofdlijnenresultaat voor militairen is hieronder te lezen. Zodra er meer informatie bekend is over voorlichtingen voor onze leden en de achterbanraadpleging dan informeren wij u hierover via de website of het ProDef Bulletin.

Hooflijnenresultaat nieuwe pensioenregeling voor militairen

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.