Vastgestelde hoofdlijnenresultaat omgezet naar een concept-transitieplan
Ministerie van |Defensie

Vastgestelde hoofdlijnenresultaat omgezet naar een concept-transitieplan

De vakbonden en Defensie hebben het onlangs vastgestelde hoofdlijnenresultaat omgezet naar een concept-transitieplan, we zijn weer een stap verder.

Een nieuwe pensioenregeling is nodig als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De nieuwe regeling moet ingaan op 1 januari 2027. Zoals Sociale Partners eerder hebben aangegeven zouden zij het eerder vastgestelde hoofdlijnenresultaat uitwerken en toelichten in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Samen met de defensie hebben wij in het Sectoroverleg Defensie van 5 mrt jl. het concepttransitieplan vastgesteld. Vervolgens is dit plan aangeboden aan de Pensioenkamer en zij hebben 7 mrt jl. ingestemd.

Hoe nu verder
Eind maart krijgen verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers apart de gelegenheid hun mening te geven over het concepttransitieplan. Dit hoorrecht is in de Wet Toekomst Pensioenen neergelegd om organisaties die niet direct bij de totstandkoming van de regeling betrokken zijn geweest de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren. Sociale partners moeten dit commentaar meewegen bij het vaststellen van het definitieve plan. De pensioenkamer zal het hoorrecht organiseren. De hoorzittingen staan gepland voor 27 en 28 maart 2024. Daarna leggen de GOV|MHB en de andere vakbonden de regeling voor aan hun leden. Als die ermee instemmen, is er in alle opzichten een akkoord. Hierover zullen wij u op een later moment informeren.

De sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. Het ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Het concept transitieplan en hoofdlijnenresultaat zijn hieronder te lezen. Zodra er meer informatie bekend is over voorlichtingen voor onze leden en de achterbanraadpleging dan informeren wij u hierover via de website of het ProDef Bulletin.

Hooflijnenresultaat nieuwe pensioenregeling voor militairen

Concept transitieplan

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.