GOV|MHB-ledenraadpleging nieuwe ABP-pensioenregeling
Shutterstock | 1908799612

GOV|MHB-ledenraadpleging nieuwe ABP-pensioenregeling

Onlangs hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de nieuwe ABP-pensioenregeling bij overheid en onderwijs, en in het kielzog ook de onderhandelaars bij Defensie over de nieuwe militaire regeling. Het bestuur benadert u met een stemoproep over deze afspraken.

Stemprocedure
In dit document vindt u een omschrijving van de stemprocedure. Uw oordeel wordt gevraagd over de uitwerking van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in de ABP-pensioenregeling. Het gaat dus niet om de wet zelf. Die bevoegdheid ligt bij de wetgever. In een bijgevoegd document vindt u een uitleg van de belangrijkste zaken waarover uw mening wordt gevraagd.

Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan 
Uw stem betreft één stem over de structurele nieuwe regeling neergelegd in het Hoofdlijnenresultaat, én de afspraken in het Transitieplan over hoe we van de huidige regeling met één grote algemene pensioenpot terecht komen in de nieuwe pensioenregeling met individuele pensioenpotten. Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan sluiten op elkaar aan en vormen een twee-eenheid.

Afspraken specifiek voor militairen
Zowel in het Hoofdlijnenresultaat als in het Transitieplan zijn vanwege de bijzondere (pensioen-) positie, specifieke afspraken gemaakt voor militairen die afwijken van de algemene regeling. Bij dat laatste gaat het natuurlijk vooral om de nu nog begrotingsgedekte pensioenrechten verworven voor 1 juni 2001, met het uitgangspunt dat deze pensioenrechten niet gekort kunnen worden, neergelegd in de zogenoemde Niet Korten Bepaling. 

Wie stemt waarover?
De GOV|MHB kent zowel leden-burgermedewerkers als leden-militairen.

De leden-burgermedewerkers hebben geen belang bij de afspraken die zijn gemaakt voor de militairen. De leden-burgers stemmen dan ook over het algemene deel van de afspraken, waarbij het Hoofdlijnenresultaat en het Transitieplan als één geheel worden behandeld. De resultaten van de stemming worden meegenomen in de resultaten van de CMHF, die worden verantwoord in het pensioenoverleg over de algemene regeling in de Pensioenkamer. 

De leden-militairen stemmen over het algemene én het militaire deel van de afspraken. Ook hier worden Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan als één geheel behandeld. De resultaten van de stemming onder de leden-militairen worden meegenomen in de resultaten die worden verantwoord in het pensioenoverleg defensie. De leden die na 1 juni 2001 van militair burgerambtenaar zijn geworden met een ABP-pensioen en de leden-reservisten hebben belang bij de afspraken die voor de (ex-) militairen zijn gemaakt. Zij stemmen als militair omdat ze op die manier hun stem kunnen laten horen over het algemene deel én over het militaire deel.

Oordeel bestuur GOV|MHB
Het is een complex en langdurig proces geweest om tot dit resultaat te komen. We zijn ervan overtuigd dat we het optimale voor onze leden (officieren) uit de onderhandelingen hebben weten te halen en dat er een goed voorstel voorligt. Daarom bieden wij u het resultaat met een positief stemadvies aan.


Schermafbeelding 2024 05 17 om 16.37.23
Schermafbeelding 2024 05 17 om 16.37.34

 

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.