Johan de Witt Conferentie Rotterdam

15 juli 2019
1890 keer
Johan de Witt Conferentie Rotterdam
De verhoudingen tussen Nederland en China beginnen steeds serieuzer te worden. Waarbij op dit moment spanning bestaat tussen enerzijds de rol van China als handelspartner en anderzijds haar expansiedrift op zee. Dit is een complexe paradox, die lastig is te duiden in een boek of een verhaal. Daarom is gekozen om dit onderwerp, tijdens de tiende editie van de Johan de Witt Conferentie, te behandelen in de vorm van een ‘serious game’.

De ‘Serious Game’ wordt in twee fasen gespeeld, ieder met een eigen scenario. Jonathan Holslag leidt als Chinakenner de scenario’s apart in, waarna deze live op het podium worden gespeeld. Daarbij wordt het spel ondersteund door filmbeelden van incidenten en nieuwsfeiten. Jonathan zal ook een politiek-militaire synthese verzorgen, die de basis voor de policy discussion van het expertpanel vormt.

Klinkende namen
Tijdens de game wordt gewerkt met twee teams, het blue-team en het red-team. Het blue-team vertegenwoordigt de Nederlandse besluitvormers. In dit team worden de rollen van een militair, diplomaat, handelsman en sinoloog vervuld door Vice-admiraal Ben Bekkering, voormalig ambassadeur in China Flip de Heer, Heineken topbestuurder René Hooft Graafland en politiek filosoof en strateeg Ties Dams. Het red-team vertegenwoordigt Chinese besluitvormers en kent ongeveer een gelijke samenstelling. De rollen in dit team worden ingevuld door kapitein-ter-zee b.d. Jeroen Franken, China-kenner en oud-bankier Henk Schulte Nordholt en Clingendael-wetenschapper Frans Paul van der Putten in de rol van diplomaat. De presentatie van de game ligt in handen van journalist en voormalig presentator van (onder andere) Brandpunt Liesbeth Staats.

Blue- versus red-team
De teams krijgen bij elk scenario enkele dilemma’s voorgeschoteld, waarover moet worden beslist. Daarbij krijgt het publiek een interactieve rol: voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd. Elke keuze van het blue-team (Nederland) leidt daarbij tot een of meer consequenties vanuit het rode team, dat China vertegenwoordigt. Die kunnen gevolgen hebben voor noodzakelijke capaciteiten, maar ook over de operationele inzet: de rules of engagement.

Expertpanel
De consequenties van de beslissingen van de beide teams leiden tot aanbevelingen die in een paneldiscussie worden voorgelegd aan experts, die in de gemodereerde policy discussion vervolgens de consequenties voor de Koninklijke marine bespreken. Daarbij is onder andere Han ten Broeke (HCSS) bereid gevonden, om samen met enkele kamerleden de middag te analyseren.

Marineblad
Kom beslagen ten ijs: het Marineblad besteedt in het augustusnummer aandacht aan 'China' met een aantal bijdragen van onder anderen Flip de Heer, Jeroen Franken en Jonathan Holslag. Dit nummer komt tot stand in samenwerking met de organisatie van de conferentie.


Datum   donderdag 5 september
Locatie  auditorium KPN-hoofdkantoor, Wilheminakade Rotterdam
Tijd  12.00 - 18.00 uur
Afsluiting  aan boord van Zr. Ms. Rotterdam
Inschrijven
 www.johandewittconferentie.nl

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04