Interview met voorzitter KVMO

08 okt 2019
2034 keer
Interview met voorzitter KVMO
Op 26 september jl. vond in Oirschot het Congres Mobiel in uniform plaats, georganiseerd door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Tijdens dit congres stelde de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, dat de veiligheidssectoren van de overheid in Nederland alleen hun belangrijke werk kunnen blijven uitvoeren als zij gaan samenwerken. Volgens Heerst zijn door de krapte op de arbeidsmarkt onze overheidssectoren niet in staat de vele vacatures te vullen.

Het signaal dat Heerts afgeeft is niet nieuw. De Coalitie voor de Veiligheid heeft in maart 2018 reeds een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Tijdens het congres is onze voorzitter geïnterviewd over de schaarste van personeel in de veiligheidssectoren en de gevolgen hiervan. Bekijk het interview:

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04