Rijbewijsmaatregel geldt wel voor promotie 2017

01 nov 2019
2109 keer
Rijbewijsmaatregel geldt wel voor promotie 2017
Naar aanleiding van ons eerder geplaatste bericht van 9 september jl. over de rijbewijsmaatregel voor promotie 2017 op het KIM berichten wij u van het volgende. Defensie heeft gereageerd op de door ons gezonden brief. Hierin hebben zij bevestigd dat er verwachtingen zijn geschapen die foutief zijn. Gezien deze verwachtingen en de lange tijdspanne kunnen de adelborsten van promotie 2017 alsnog gebruik maken van de rijbewijsmaatregel.

De KVMO vindt dit resultaat niet meer dan redelijk en in lijn met het verzoek van haar leden.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04