Marineblad nr. 7 2019

11 nov 2019
2719 keer
Marineblad nr. 7 2019
'In dit Marineblad staat de eerste column van LTZ1 Berend van de Kraats, oprichter van OceansX. In zijn column 'De verandering zijn' haalt hij Mo Gawdat, de man achter GOOGLE-X, aan die stelt dat “singularity”, het moment waarop de computer slimmer is dan de mens, over 9 jaar werkelijkheid zou kunnen zijn.

Het begrip singularity is al in 1958 door Stanisław Ulam, een Pools-Amerikaans wiskundige die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van de theorie achter de waterstofbom, gelanceerd. Al 60 jaar lang lijkt ‘singularity’ aanstaande te zijn. Van de Kraats geeft aan dat ‘we’ dus nog negen jaar hebben om de digitale omgeving van deze supercomputer te vullen met die houding en gedragingen waar we allemaal later graag mee geconfronteerd willen worden.

Vooral dat laatste vind ik toch wel beangstigend. Wie gaan de eerste supercomputer realiseren en wie gaan die vullen met gewenste houding en gewenst gedrag? Het maakt in mijn ogen nogal uit of dit bijvoorbeeld door Chinezen, Russen, Iraniërs, Amerikanen of Europeanen wordt gedaan. De huidige geopolitieke spanningen leiden tot onzekere onderlinge relaties, al dan niet vanwege ondoordachte besluiten van onze ‘wereldleiders’. Onder dit gesternte wordt het vullen van de database met houding en gedragingen waar we allemaal later graag mee geconfronteerd willen worden een ‘hell of a job’.

In het artikel ‘De defensietop na de val van de muur’ schrijft LTZ1 dr. Roy de Ruiter dat de toenmalige schrijver van de Defensienota, de Directeur Algemene Beleidszaken Barth, amper twee maanden na de val van de Muur concludeerde dat de Sovjet-Unie geen wezenlijke bedreiging meer vormde voor het Westen. Door de sterke afname van de dreiging was het bestaansrecht van de krijgsmacht minder eenvoudig te beargumenteren en het langdurig ‘innen van het vredesdividend’ kon gaan beginnen.

Zo snel het ‘cashbesluit’ van 30 jaar geleden werd genomen, zo moeilijk is het besluit nu om weer serieus te gaan investeren in onze krijgsmacht. Terwijl de dreiging al jarenlang toeneemt. In de Defensienota 2020 zal het kabinet Rutte III inzichtelijk maken hoe het de krijgsmacht gaat overdragen aan een nieuw kabinet. Welke lange lijnen heeft het kabinet in haar nadagen voor ogen? Ik hoor de laatste tijd steeds vaker fluisteren dat we opnieuw moeten gaan bezuinigen. Er is te weinig geld om onze uitgedunde en verwaarloosde krijgsmacht te moderniseren en te repareren, een groei richting de 2% van het BBP zit er niet in.

Best wel beangstigend als dit waar blijkt te zijn. De supercomputer wordt met data gevuld en als in Nederland/Europa de dreiging toeneemt is de ‘logische’ reactie dat we gaan bezuinigen. Onze normen en waarden doen er dus niet meer toe, iedereen is welkom om ons land over te nemen.

Momenteel is het onrustig rond de Straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat, ingeklemd tussen Iran en Oman. Het kabinet staat voor het besluit een Nederlands fregat naar deze zeestraat te sturen om daar onze koopvaardij te beschermen. Mr. dr. drs. Peter van der Kruit beschrijft in zijn artikel 'Nederlands fregat in de Straat van Hormuz' de internationale juridische haken en ogen als het tot inzet komt. Deze inzet zou overigens goed passen in het adagium ‘De Koninklijke Marine: voor veiligheid op en vanuit zee’.

Het artikel sluit uitstekend aan bij het KVMO Seminar ‘Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?’ dat op 29 november a.s. plaatsvindt in Rotterdam. Lees hier het programma >>


Marc de Natris, voorzitter KVMO, in Marineblad november 2019

Een dezer dagen ligt het nieuwe Marineblad bij alle abonnees in de bus.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04