Korte terugblik KVMO Seminar 2019

02 dec 2019
2317 keer
De sprekers tijdens de interactieve paneldiscussie. De sprekers tijdens de interactieve paneldiscussie. Bron foto: KVMO
Afgelopen vrijdag vond in Rotterdam het KVMO seminar 'Overleeft Mare Liberum de 21e eeuw?' plaats. De KVMO kijkt terug op een geslaagd evenement, met boeiende en leerzame presentaties en prikkelende discussies met de zaal. Tijdens de lunch en de borrel was er alle ruimte voor deelnemers en sprekers om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

Uit de presentaties blijkt dat de centrale vraag van het seminar, vervat in de titel, niet eenduidig met ja of nee kan worden beantwoord. De sprekers waren unaniem van oordeel dat mare liberum onder druk staat maar verschilden van mening over de ernst en impact daarvan. En dit speelt eigenlijk al zolang het begrip mare liberum 'leeft'.

Sinds Hugo de Groot in 1609 Mare Liberum schreef staat de vrijheid van de volle zee staat onder druk en ter discussie. Als reactie op het Mare Liberum van Hugo de Groot zochten grotere landen, zoals Engeland in het begin van de 17e eeuw al inperking van die vrijheid om de uitdijende en profijtelijke handel van, vooral, de Hollanders tegen te gaan. Ze waren het niet eens met het door De Groot beschreven eerbaar en voordelig , en hebben als tegenhanger het ''Mare Clausum'' geschreven. Dit is een term uit het internationaal recht die aanduidt dat een zee of een ander bevaarbaar water onder de jurisdictie van één enkele staat valt en niet voor andere staten toegankelijk is.

Er zijn genoeg recente voorbeelden van staten die zich willen beroepen op Mare Clausum. De Chinezen willen dit van toepassing verklaren op de Zuid Chinese Zee. Zij zetten dit kracht bij door kunstmatige eilanden in de Zuid Chinese zee aan te leggen. De Russische Doema wil het van toepassing verklaren op de Noordoostpassage. Dit omdat de Noordelijke IJszee als gevolg van de klimaatverandering in de zomer bevaarbaar is geworden. De Canadezen zijn van mening dat Mare Clausum van toepassing is op de Westpassage, al is de verwachting dat zij ten opzichte van de Russen soepeler met dit principe zullen omgaan.

Diezelfde vrijdag jl. besloot het kabinet een fregat naar de Straat van Hormuz te sturen, om daar de koopvaardij en onze economische belangen te beschermen. Een Mare Clausum of gedeeltelijk afsluiting van deze strategisch gelegen zeestraat zou grote gevolgen voor de toevoer van olie naar ons land en dus nadelige gevolgen voor onze economie hebben. Nederland heeft een strategische olievoorraad voor ongeveer 90 dagen. Als de afsluiting van de Straat van Hormuz gedurende een lange periode stand zou houden komt onze economie krakend tot stilstand.

Lees hier de openingsspeech van het seminar door de voorzitter KVMO. De bijdrages van de sprekers worden in het Marineblad gepubliceerd.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04