Kerstkaart veiligheidsketen voor politiek

16 dec 2019
1989 keer
Kerstkaart veiligheidsketen voor politiek
Met een kerstkaart aan de Tweede Kamer doet de veiligheidsketen, waartoe ook de Coalitie voor Veiligheid behoort, een dringend beroep op de politiek om in 2020 een vuurwerkverbod tot stand te brengen.

De Kerstboodschap luidt:

‘Als politiemensen en hulpverleners wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig 2020. We wensen ook dat onze werkomstandigheden de volgende jaarwisseling aanzienlijk zijn verbeterd.

Met Oud & Nieuw zien wij steevast een enorme toename van geweld. Dat geweld richt zich deels op ons – degenen die juist komen om te helpen. Wij staan er voor de burger wanneer dat nodig is. Staat u er dan nu voor ons?

Het kabinet kwam dit jaar met een verbod op F3-vuurwerk [vnl. voor professioneel gebruik, red.]. Maar dat gaat pas in 2020 in. Het is bovendien te beperkt en maakt handhaving nodeloos ingewikkeld. Ook gemeentelijke verboden en het strafbaar stellen van het verhinderen van hulpverlenen, veranderen uiteindelijk niets aan de omstandigheden waaronder wij ons werk moeten doen.

We doen daarom een dringend beroep op u om in 2020 daadkracht te tonen en een verbod op knalvuurwerk te regelen.

Namens de veiligheidsketen Nederland,
ACP, BOA-ACP, VBV, VMHP, ANPV, Coalitie voor Veiligheid’

De KVMO is aangesloten bij de Coalitie voor Veiligheid.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04