Marineblad nr. 8 2019

30 dec 2019
1781 keer
Marineblad nr. 8 2019
'Onlangs is het KVMO-seminar ‘Overleeft Mare Liberum de 21ste eeuw?’ gehouden. Tijdens dit seminar stond de vraag centraal of de volle zee dan wel het vrije internet nog wel open is voor iedereen. Is er vandaag de dag en in de toekomst nog sprake van Mare Liberum of wordt Mare Clausum de norm? In die situatie valt een zee of een ander bevaarbaar water onder de jurisdictie van één enkele staat en is deze niet voor andere staten toegankelijk.

De conclusie van het interessante en interactieve seminar was dat er sprake is van strategische armoede in Nederland. Onze politici hebben geen (maritieme) visie als het gaat om Mare Liberum of Mare Clausum. Een conclusie die alle sprekers zorgen baarde omdat strategische armoede van grote invloed kan zijn op onze veiligheid en economie.

In dit nummer staan de bijdragen van vier sprekers van het seminar. Ook opgenomen is, niet geheel toevallig, een toekomstvisie op de geopolitieke en maritieme veiligheid. In het artikel ‘Geopolitiek en maritieme veiligheid’ geeft het The Hague Centre for Strategic Studies zijn visie op de toekomstige inrichting van de Koninklijke Marine. Een belangrijke nieuwe taak voor de KM wordt volgens deze visie het beschermen van de infrastructuur op de zeebodem (seabed warfare). Kabels op de zeebodem zijn niet alleen verantwoordelijk voor bijna al het trans-Atlantische communicatieverkeer maar in toenemende mate ook voor energietransport, waaronder windmolens.

In het kader van Mare Liberum heeft het kabinet onlangs besloten Zr. Ms. De Ruyter naar de Straat van Hormuz te sturen, om daar de koopvaardij en onze economische belangen te beschermen. Een Mare Clausum of gedeeltelijk afsluiting van deze strategisch gelegen zeestraat zou grote gevolgen hebben voor de toevoer van olie naar ons land en dus nadelige gevolgen voor onze economie. Nederland heeft een strategische olievoorraad voor ongeveer 90 dagen. Als de afsluiting van de Straat van Hormuz gedurende een lange periode stand zou houden komt onze economie krakend tot stilstand.

Uit de ‘artikel 100’-Kamerbrief over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio blijkt dat de rek bij onze Koninklijke Marine er helemaal uit is. Het is goed dat dit signaal wordt afgegeven. De zes, na de bezuinigingen overgebleven, fregatten zijn bij lange na niet voldoende om onze taken uit te kunnen voeren. De nieuwe taak van LCF De Ruyter heeft tot gevolg dat Nederland zich moet terugtrekken uit de Standing NATO Maritime Group. Omdat de inzetduur langer is dan deelname aan SNMG moet het schip eerder dan gepland na de terugkeer in groot onderhoud. Door de inzet in het operatiegebied kan De Ruyter de geoefendheid voor haar NAVO-taken niet voltooien. De nieuwe taak heeft dus niet alleen impact op de bemanning maar ook op de geplande gereedstellingsactiviteiten in de tweede helft van 2020 en waarschijnlijk 2021.

De donkere dagen en de feestverlichting hebben hun intrede weer gedaan. Het jaar 2020 en de feestdagen staan voor de deur. 2020 moet het jaar van de waarheid worden voor de Koninklijke Marine en de Gouden Driehoek. Gaat het kabinet Rutte III zijn beloftes uit de Defensienota 2018 waarmaken en worden de Nederlandse nieuwbouwprojecten eindelijk in gang gezet voor onze toekomstige veiligheid op en vanuit zee?

Ik wens u en de uwen fijne feestdagen en een mooi, gezond, veilig en besluitvol  2020 toe.'

Marc de Natris, voorzitter KVMO, in Marineblad nr 8, december 2019

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04