Vernieuwde Defence & Gender Toolkit uitgegeven

05 mrt 2020
789 keer
Vernieuwde Defence & Gender Toolkit uitgegeven
Op 4 maart 2020 heeft DCAF, het Geneva Centre for Security Sector Governance, een vernieuwde Gender and Security Toolkit uitgegeven. DCAF deed dit in samenwerking met OSCE/ODIHR en UN Women. Deze toolkit adresseert de verbinding tussen gender en veiligheidsbeleid. De toolkit focust op de 2030 agenda (VN-resolutie om een duurzame wereld te bereiken), de ontwikkeling van de 'women, peace and security' (WPS) agenda en nieuwe inzichten op het gebied van masculiniteit en institutionele culturen.

Op de website van DCAF zijn negen instrumenten en korte beleidsbrieven behorend bij deze toolkit te vinden. Deze instrumenten zijn een update op bestaande onderwerpen zoals justitie, defensie, politie en grensbewaking, maar bevatten ook nieuwe instrumenten zoals gender & inlichtingen en gewelddadig extremisme. De instrumenten zijn te vinden op https://www.dcaf.ch/gender-and-security-toolkit

Bijgevoegd het instrument: Defence en Gender. Dit instrument geeft een antwoord op de vraag waarom gender gelijkheid en de integratie van een gender perspectief belangrijk zijn voor Defensie. Daarnaast geeft het praktische tips over hoe de krijgsmacht gender gelijkheid en de integratie van een gender perspectief kan bereiken.

Klik hier voor het instrument: Defence and Gender.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04