Corona nieuwsbrief CZSK

02 apr 2020
1150 keer
Corona nieuwsbrief CZSK
Deze nieuwsbrief heeft als doel u op hoofdlijnen op de hoogte te houden van de situatie binnen het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het biedt informatie over prioriteiten (commanders’ aim), maatregelen en plannen, en huishoudelijke zaken die ons allen aangaan. De nieuwsbrief wordt geregeld verstuurd, zolang de Coronacrisis voortduurt en er nieuwe informatie beschikbaar is.

Huidige situatie CZSK
We werken nu ruim twee weken in een regime van maatregelen om het coronavirus in te dammen. Het CZSK volgt de richtlijnen van de regering die afgelopen maandag (30 maart) zijn bijgesteld en het RIVM. Echter, we moeten er ook gereed voor zijn als we ingezet worden en de situatie dat vereist. Daarom moeten bepaalde kritische activiteiten doorgaan, zoals huidige inzet en gereedstelling. Denk aan het maken van noodplannen, het onderhouden van eenheden en het voortzetten van een aantal cruciale opleidingen. Dit vereist maatwerk op eenheids- en afdelingsniveau.
Maatregelen CZSK
 • Veel activiteiten in het kader van gereedstelling gaan niet door. We nemen niet meer deel aan verschillende oefeningen. Grote oefeningen als Cold Response, Joint Warrior, Defender Europe en Mare Aperto zijn allemaal gecanceld of vroegtijdig stopgezet.
 • De NOST voor de Rotterdam is gecanceld. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid later in het jaar, als de Covid-19 maatregelen niet meer van kracht zijn.
 • De training van 1MCG in het Verenigd Koninkrijk gaat ook niet door. Kleinschaligere alternatieven in eigen land worden in kaart gebracht.
 • Er is een principebesluit genomen om alle overplaatsingen/repatriëringen van CZMCARIB in de maanden april, mei en juni uit te stellen tot 1 juli en later. Maatwerk waar nodig. Plannen worden nader uitgewerkt iom de afdeling P&O.
 • Alle grote en kleine evenementen tot 1 juni zijn gecanceld of worden uitgesteld (zoals bijv. de Taptoe en de CZSK-herdenkingsdag).

Operationele verplichtingen
 • De Evertsen en Makkum zijn momenteel schip van de wacht. Deze schepen blijven tegen de kant tot er noodgedwongen uitgevaren moet worden. Bijvoorbeeld voor een Search- and Rescue actie. Beide schepen staan op 24 uur notice i.p.v. 48 uur. Indien het schip door ziekte van key-functionarissen op dat moment niet vaargereed is, moet de bemanning van een andere eenheid bijspringen. Dit vereist flexibiliteit.
 • Daadwerkelijke inzet, zoals De Ruyter voor EMASOH en de Willemstad voor SNMCMG1, gaat door. Zo ook houden we een schip in de West;
 • We houden schepen, mariniers en staf NLMARFOR gereed voor ATG2020 conform NAVO-afspraak.
 • De Zeven Provinciën gaat door met haar opwerktraject, evenals de Karel Doorman. Er gaan veel geruchten rond over de inzet van de Karel Doorman. Wanneer er zekerheid is over haar inzet volgt meer informatie;
 • De Zeeland vertrekt deze week naar Curaçao om daar de Groningen af te lossen. De Groningen keert terug naar Den Helder voor noodzakelijk onderhoud. We schorten op dit moment bewust de wissel-bemanning pilot op, omdat bemanningswissel in Curaçao vanwege het Coronavirus op dit moment niet mogelijk is.
 • Mariniers blijven binnen de DSI en met M-Sqn bijdragen aan de nationale contra-terreurcapaciteit.
 • C-Sqn van MARSOF blijft standby voor Non-Foreseeable Operations.
 • Ook de Marine Spearhead Task Unit, met als kern 21 Raiding Squadron, blijft met korte reactietijd wereldwijd inzetbaar.

Gereed blijven
Terwijl een groot deel van Nederland wordt geacht thuis binnen te blijven, zet het CZSK de noodzakelijke activiteiten voort (NATO, EMASOH en CARIB, Nationale operaties), en maken we ons gereed voor extra inzet daar waar Corona er om vraagt. In de huidige omstandigheden vragen we een gedeelte van ons personeel door te werken. Onbegrip waarom wij doorgaan waar anderen stoppen en de angst voor besmetting op de werkvloer speelt daarbij een rol en kan ook tot vragen en spanningen bij het thuisfront leiden. Aan de andere kant zijn er nu wellicht medewerkers die zich (i.v.m. thuiswerken, afgelaste gereedstellingsactiviteiten, etc) onderbenut voelen. De verleiding is dan groot om eigen initiatieven te ontplooien (vrijwilligerswerk, etc). Ik wil u vragen hiermee terughoudend te zijn en goed op uw eigen gezondheid te letten. Als er een beroep wordt gedaan op Defensie dan moeten we er staan.
Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent zodat we snel kunnen opschalen als we geroepen worden. Als u thuis werkt, besteedt de tijd dan nuttig. Daar waar oefeningen en opleidingen wel doorgaan, weet dan dat dit echt nodig is om onze operationele gereedheid op de lange termijn zeker te stellen. Mocht u toch vragen hebben, stel ze dan! Bel uw directe chef, commandant, chef der equipage of afdelingshoofd. Zoals we zeggen bij de marine: één hand voor het schip, één hand voor je zelf. Ofwel; zorg goed voor jezelf, voor elkaar en uw thuisfront.

P-CZSK

Huishoudelijke mededelingen
Marine locaties krijgen steeds meer te maken met defensiemedewerkers, woonachtig in de regio, die voornemens zijn om een dag te flexwerken. Omdat de insteek voor het personeel zoveel mogelijk thuiswerken is om besmetting te voorkomen, willen we geen bezoekers. Uit voorzorg sluit de poort nu na de ochtendspits, zodat eenieder zich dient te melden aan het loket bij DBBO. Personen niet werkzaam op de betreffende kazerne en die niet benodigd zijn om de kritische processen te ondersteunen en te borgen, krijgen geen toegang.

Blijf de hygiëne regels volgen om besmetting van jezelf en anderen te voorkomen!
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep (minstens 20 seconden); of desinfecteer uw (op het oog schone) handen met ten minste 70% alcoholhoudende handlotion (minstens 30 seconden). Ook na het aanraken van deurklinken, liftknoppen, objecten in algemene ruimtes, etc.
 • Houd afstand tot andere mensen (minstens 1,5 meter).
 • Blijf thuis als u (milde) klachten krijgt en informeer uw chef/lijnmanager.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04