Corona nieuwsbrief CZSK

11 mei 2020
650 keer
Corona nieuwsbrief CZSK
Op 6 mei jl. kondigde het kabinet versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Doordat iedereen in Nederland zich aan de afspraken houdt, kan nu op enkele plaatsen in de samenleving versoepeling van de maatregelen worden ingevoerd.

Tijdens deze persconferentie hadden ze het over een soort route die Nederland volgt. Iedere opvolgende stap is alleen mogelijk als het virus onder controle blijft.

Belangrijke datums:
 • Vanaf 11 mei worden kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs geopend, kun je weer contactsporten uitoefenen en openen bibliotheken.
 • Vanaf 1 juni gaan terrassen, horecagelegenheden en bioscopen weer open. Dit alles tot max. 30 personen. Het dragen van een mondkapje in het OV is verplicht.
 • Vanaf 1 juli wordt de limiet verhoogd naar maximaal 100 personen.
Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden, lees je hier.

Geldend blijft: houd 1,5 meter afstand, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en was je handen zo vaak mogelijk.

Gevolgen voor Defensie
Defensie is vanaf het begin aangemerkt als vitale organisatie, waardoor een groot deel van onze werkzaamheden reeds moest en kon doorgaan. Het Defensie Beleids Team heeft daarom besloten dat de door de minister-president aangekondigde stapsgewijze verruiming voor Nederland niet leidt tot aanpassing van de al eerder genomen besluiten t.a.v. Defensie.

We blijven zoveel mogelijk thuiswerken, waarbij reeds uitzonderingen zijn getroffen voor de essentiële taken zoals keuren, opleiden, trainen en de uitvoering operaties.

Huidige situatie CZSK
Ten gevolge van de COVID-19-crisis zijn diverse oefeningen in de afgelopen periode en in de komende weken afgelast. Uit een intern onderzoek naar de impact hiervan blijkt dat als we zo doorgaan de gereedheid voor veel varende eenheden onder de norm zal komen en er skill-fading optreedt. Door aanpassingen in het vaar- en oefenschema kunnen we deze ongewenste effecten tegengaan.

Aangepast vaar- en oefenschema; Baltic Breeze 2020
Door de geplande activiteiten van Zr.Ms. Dolfijn en Zr.Ms. Van Speijk slim te combineren en daaraan enkele eenheden toe te voegen (Zr.Ms. Johan de Witt, Zr.Ms. Rotterdam en Zr.Ms. Evertsen) zijn we in staat om een korte opwerkreis in te plannen.\

Deze opwerkreis (Baltic Breeze 2020) vindt in de weken 21 t/m 23 plaats. Dat is de periode van 18 mei tot en met 7 juni. Hiermee realiseren we een significant herstel van onze gereedheid. Als onderdeel van de voorbereiding van deze reis gaan de bemanningen een week in quarantaine (week 20, vanaf 8 mei). Thuis of aan boord.

Buiten de weken 21 t/m 23 staan tot 1 september voornamelijk onderhouds-, opleidings- en verlofperioden gepland waardoor er geen alternatieve trainingsperiode is.

COVID-19: risicobeperkende maatregelen
In de voorbereidingen en tijdens de uitvoering van alle activiteiten worden de RIVM-maatregelen in acht genomen. Eenheidscommandanten voeren hiertoe Taak Risico Analyses (TRA) uit en stellen veiligheidsplannen op.

Waar volledige uitvoering van de maatregelen niet mogelijk is, worden mitigerende maatregelen in de TRA meegenomen. Eenmaal op zee is isolatie van bemanningsleden met COVID-19 verschijnselen mogelijk aan boord van JWIT en RDAM. Het verband beschikt voor de evacuatie van zieken over twee NH-90 helikopters en opereert gedurende de reis in de buurt van Nederland en Denemarken. Er worden geen havenbezoeken gepland.

Overige eenheden
 • De mijnenjagers Zr.Ms. Zierikzee en Zr.Ms. Urk participeren in de oefening BALTOPS in weken 24 en 25. Er is tot 1 september voor de mijnenjagers en hydrografische vaartuigen geen nadere gereedstellingsinspanning nodig.

 • 1MCG kan met diverse aanpassingen m.b.t. COVID-19 haar opwerkprogramma redelijk vervolgen.

 • 2MCG is nu onderdeel van de Amfibische Taakgroep (ATG). Zij voert vanaf september de voor haar noodzakelijke Joint Mountain Training uit in Noorwegen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gaande maar worden beperkt door COVID-19 gerelateerde maatregelen in Noorwegen.

 • NLMARSOF kan met diverse aanpassingen m.b.t. COVID-19 tot 1 september haar training- en opleidingsprogramma vervolgen.

 • SATG is gedeeltelijk geëmbarkeerd aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman voor inzet in het Caribisch gebied, verzorgt daarnaast diverse opleidingen en voert een opwerkprogramma uit.

Op dit moment zijn voor 1MCG, 2MCG, NLMARSOF en SATG voor 1 september geen aanvullende gereedstellingsinspanningen noodzakelijk.

Vessel Protection Detachments
Vessel Protection Detachments (VPD) gaan door met het beschermen van kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten tegen piraten. De VPD-teams zijn beveiligingsteams die bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Een team van 11 mariniers is sinds 19 maart jl. ingezet op het civiele schip BigRoll Bering van het Nederlandse bedrijf Roll Group.

Op 19 maart stapten de mariniers in Rotterdam aan boord en zette het schip koers richting de Golf van Aden. In de Golf van Aden is het schip beschermd tegen piraten. Inmiddels heeft het schip het hoogrisicogebied veilig verlaten. Een geslaagde missie voor het VPD-team. Het team blijft aan boord, omdat het schip ook voor de terugreis bescherming nodig heeft. Het voorkomt ook de lastige kwestie van het invliegen van een ander team.

Status Witte Raaf
Er is hard gewerkt om de faciliteiten van de Witte Raaf om te bouwen. De reeds geplande verbouwing van de keuken wordt doorgezet en ze zijn in overleg met RVB, aannemer en leveranciers om de uitvoering te versnellen nu het horeca gedeelte van de Witte Raaf (nog) gesloten is. Planning is er op gericht om uiterlijk aan het einde van het zomerverlof van CZSK (maandag 17 augustus) een volledig nieuwe keuken operationeel te hebben.

Verder is gedurende de afgelopen weken de kapsalon volledig verbouwd. Het resultaat is prachtig en de kapsalon gaat vanaf 11 mei weer open.

Tot slot zijn de overige niet-horeca voorzieningen van de Witte Raaf (winkeltje, schoenmaker en internetcafé - zonder horeca) vanaf woensdag 6 mei weer beschikbaar.

Defensie hervat selectie, keuringen en opleidingen deels
(Initiële) Opleidingen en trainingen gaan in principe, zij het in aangepaste vorm, door. Bij opleidingen noodzakelijk voor missies/operaties en voor functieopleidingen voor knelpuntcategorieën (zoals, rij-, munitie- en vliegeropleidingen, et cetera) mag - alleen als het niet anders kan - voor specifieke delen van de opleiding, worden afgeweken van de RIVM-richtlijnen. Hiervoor is de toestemming van het Hoofd Defensieonderdeel vereist.

Daarnaast zijn de volgende Defensierichtlijnen opgesteld: 
 • Commandanten maken een aanvullende risicoanalyse;

 • Onderwijs op afstand waar mogelijk;

 • Verspreid leerlingen zoveel mogelijk in een lokaal;

 • Reinig onderwijsleermiddelen zo vaak als nodig;

 • Mensen met ziekteverschijnselen doen niet mee;

 • Deel klassen op of werk indien noodzakelijk in shifts. Pas roosters daarop aan;

 • Hanteer een bezetting van 50% van de legering.

Als (delen van) opleidingen niet kunnen doorgaan omdat ze buiten deze defensierichtlijnen vallen (bijvoorbeeld vanwege noodzakelijk fysiek contact), dan melden commandanten dit in de lijn. Als instructiepersoneel of leerlingen/studenten aanvullende vragen hebben, kunnen zij zich tot de commandant van de opleidingseenheid wenden.

Welke ondersteuning biedt CZSK rond COVID-19?
Deze week is er geen nieuwe inzet besproken of aangekondigd. Het medisch personeel blijft zich nog onvermoeibaar inzetten in deze crisis, ook bij Defensie. Bekijk hier de inzet van Defensie omtrent COVID-19 in het Caribisch gebied en in Nederland:

200511 COVID ondersteuningKVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04