Geen Maritiem Evenement dit jaar

25 mei 2020
528 keer
Geen Maritiem Evenement dit jaar
Hoewel nog niet duidelijk is hoe de maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus er ná 1 september uit gaan zien, is het zeer aannemelijk dat het houden van 1,5 meter afstand en het voorkomen van grote groepen mensen bij elkaar ook dan nog van kracht zullen zijn.

Daarom heeft het hoofdbestuur van de KVMO besloten het Maritiem Evenement van 2 september 2020 niet door te laten gaan.

Over het laten doorgaan van de 64-jarigendag, die gepland staat voor woensdag 14 oktober 2020, wordt in juni een nadere beslissing genomen.
Het programma zal, als de dag doorgaat, wel aangepast worden, zodat aan de dan geldende maatregelen kan worden voldaan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04