Overdracht voorzitter KVMO

18 juni 2020
870 keer
Overdracht voorzitter KVMO Bron foto: KVMO
Na ruim zeven jaar als voorzitter droeg KTZ Marc de Natris vandaag, in het bijzijn van diverse bestuursleden en medewerkers van KVMO en NOV, de voorzittershamer van de KVMO over aan vicevoorzitter KTZ Willem Groeneveld. Na een lange carrière binnen de Koninklijke Marine, waarvan 22 jaar bij de KVMO, gaat KTZ De Natris met FLO. Wel zal hij tot 1 januari 2021 op de achtergrond het bestuur van de KVMO blijven ondersteunen. KTZ Groeneveld zal de functie van voorzitter tot 1 januari 2021 vervullen, waarna hij de hamer zal overdragen aan KLTZ Rob Pulles.

Tijdens de korte ceremonie bedankte de aantredende voorzitter zijn voorganger voor het vele goede werk dat hij gedaan heeft voor het personeel van defensie, de GOV, de CMHF en de KVMO in het bijzonder.

KTZ Groeneveld wenste de scheidende voorzitter veel succes voor de toekomst.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04