Scriptieprijs 2020

27 juli 2020
1398 keer
Scriptieprijs 2020 Bron foto: John van Helvert
Op donderdag 23 juli heeft KLTZ (LD) Joris ten Berg namens het hoofdbestuur de KVMO-prijs voor de beste bachelor-scriptie uitgereikt aan LTZ 3 (TD) Dewi Ekker. Op die dag kregen de afgestudeerde jonge marineofficieren, in Het Zaaltje van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder, hun bachelor-diploma’s.

In haar uitstekende scriptie, getiteld “Network Traffic Visualization in Virtual Reality”, beschrijft LTZ Ekker haar onderzoek naar het visualiseren van datastromen binnen digitale netwerken met behulp van Virtual Reality. LTZ Ekker maakt hiermee een grote innovatieve stap richting het in 3D zichtbaar maken van datastromen, om zo snel en gebruiksvriendelijk afwijkingen te kunnen detecteren.

LTZ Ekker weet, in het Engels, complexe materie begrijpelijk op te schrijven en een zeer bruikbare toepassing te beschrijven, te operationaliseren, het concept te testen en de bruikbaarheid ervan aan te tonen. Het prachtige resultaat van haar onderzoek heeft ertoe geleid dat haar is aangeboden haar Master-titel te halen aan de Crandfield University in het Verenigd Koninkrijk. De scriptie is een uitstekend voorbeeld van hoe de professionele en academische onderdelen van het militaire officiersberoep elkaar kunnen versterken.

Een compleet verraste LTZ Ekker nam haar prijs dankbaar in ontvangst en zij zal binnenkort een artikel over haar onderzoek publiceren in het Marineblad. Met de scriptieprijs wil de KVMO de afstuderende jonge officieren stimuleren onderzoek te doen naar voor de Koninklijke Marine relevante onderwerpen en hen belonen voor uitmuntende prestaties.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04