Online editie Algemene Vergadering KVMO

13 okt 2020
436 keer
Online editie Algemene Vergadering KVMO
In verband met de coronamaatregelen kon de Algemene Vergadering op 1 oktober jl. niet doorgaan. Besloten is nu een online vergadering te houden op woensdagmiddag 28 oktober, aanvang 13.30 uur.

Enkele dagen voorafgaand aan de vergadering ontvangen zij een e-mail met unieke inloggegevens, waarmee ze kunnen deelnemen.

Tijdens de huishoudelijke en besloten vergadering staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2020 en het jaarverslag 2019 centraal. Ook de benoeming van de nieuwe voorzitter, KLTZ Rob Pulles en nieuwe secretaris, LTZ2OC (LD) Harmen Krul, staan op de agenda.

Agenda:

1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 105e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2019
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
5. Gevoerd beleid 2019
6. Strategie 2020
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Verslag kascommissie 2019
9. Begroting 2020, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2020
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
De aanmeldingstermijn is verstreken.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04