Inzetbrief Defensie 2021

08 dec 2020
370 keer
Inzetbrief Defensie 2021
Op 30 juli van het vorig jaar hebben wij als sociale partners van Defensie een
nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Dit akkoord loopt op 31 december
2020 af. Defensie vindt het belangrijk op tijd een nieuw
arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 te sluiten.
In deze brief wordt duidelijk gemaakt
welke onderwerpen de staatssecretaris daarbij belangrijk vindt.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04